hn logo 19a

måndag 26 mars 2012

Årsmöte, ny styrelse

Vid föreningens årsmöte 24/3 i Botaniska Trädgården valdes flera nya in i styrelsen. Två är knutna till SLU/Alnarp: Anna Bengtsson, ny ordförande samt Anna-Maria Palsdottir, ersättare. Nya i styrelsen är också Margareta Håkansson, ersättare och Lena Bergquist, sekreterare. Presentation och foton läggs in under Om föreningen/styrelsen.

0276

Efter årsmötet följde en visning av Gröna Rehab. Den som berättade (se bilden) var Eva-Lena Larsson, chef för Gröna Rehab och ledamot i föreningens styrelse. Läs mer om Gröna Rehab här.