hn logo 19a

måndag 26 mars 2012

Inventering av "Grön rehabilitering"

Nu har Gröna Rehab påbörjat en inventering av verksamheter som arbetar med grön rehabilitering. Listan är till för de som vill se vad som pågår, eller få kontakt med andra som har liknande verksamhet. De som finns med i förteckningen har alla en myndighet som samarbetspartner och/eller beställare (till exempel Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun eller landsting). Man vill gärna få med fler på listan – från hela Sverige. Läs mer här.