hn logo 19a

torsdag 24 november 2011

Forskningsprogrammet Skog och Hälsa

På Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå pågår sedan 2008 ett forskningsprogram där man ska undersöka om och hur människors hälsa påverkas av vistelse i skogsmiljö. Läs här om programmet. Där finns även länkar till publicerat material, såväl forskningsrapporter som tidningsartiklar.