hn logo 19a

fredag 21 januari 2011

Hälsa över gröna gränser

I samverkan med Landstinget Dalarna och Mora kommun bedriver Skogsstyrelsen projektet "Hälsa över gröna gränser". Det pågår 2009-2011 och har till syfte att stimulera till lokal och regional utveckling genom att "tillvarata människors behov av naturen för hälsa, rekreation och ett rikt friluftsliv". Den 12/4 2011 arrangerar man i Mora konferensen "Naturen som hälsoresurs för regional utveckling". Läs om projektet här. Under Aktiviteter finns information om nämnda projekt.