hn logo 19a

lördag 7 november 2009

Barns "uteliv" minskar kraftigt

Andelen barn som är ute i naturen varje dag har på två generationer sjunkit från 59% till 26%. Det berättas i rapporten "Naturbruk i generationer" som Danmarks Naturfredningsforening beställt. 
Man ställde frågor om barns utevanor till föräldrar med barn i åldrarna 5-12 år samt till personer i åldern 55-70 år, med med och utan barnbarn i åldern 5-12 år. Som tänkbara orsaker till de förändrade vanorna nämns föräldrars brist på tid samt att barnen lägger mycket tid på TV-tittande och datorspel. Läs rapporten här.