hn logo 19a

måndag 19 oktober 2009

Gröna fingrar

Riksförbundet för Hjälp åt narkotika och läkemedelsberoende, RFHL, i Göteborg driver projekt Gröna fingrar sedan hösten 2009. Projektet stöds av Arvsfonden. Syftet är att förbättra livsvillkoren för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF, och missbruksproblem. Man arbetar med grön rehabilitering i växthus, trädgård och skog – förutom kamratstödjare, enskilda samtal m.m. Läs mer på och på Arvsfondens hemsidaprojektets egen webbsida.