hn logo 19a

fredag 26 juni 2009

Gröna Rehab i Göteborg nu permanent!

Gröna Rehab i Göteborg har varit ett projekt under tre år. Men på våren 2009 togs beslut om att verksamheten skall permanentas. Samtidigt har man tilldelats Centerns miljöpris_2009 tillsammans med Alnarps rehabträdgård.
– Naturligtvis är vi mycket glada för att vi kan fortsätta att hjälpa människor med stressrelaterad hälsa, säger projektledaren Eva-Lena Larsson. Under 2010 kommer Botaniska trädgården att ha Hälsans År som tema. Bland annat skriver vi på en bok om hur vi har arbetat med grön rehabilitering och vi kommer också att anordna en konferens. Till årsskiftet kommer utvärderingen av de tre första verksamhetsåren att bli klar. Den görs av Institutet för Stressmedicin. Titta gärna på Gröna Rehabs hemsida www.vgregion.se/gronarehab. Lyssna på reportage från P1/Studio Ett, eller läs mer på sid 16-18 i Sahlgrenska Universtitetssjukhusets Tidning. (Artikeln skrevs strax innan beslutet togs om att projektet skall permanentas.)