hn logo 19a

torsdag 22 maj 2014

De skapar framtidens trädgård

Bättre balans, lägre blodtryck och bättre sömn. Fördelarna med att vistas utomhus är många. Framtidens trädgård är ett projekt som ska underlätta och inspirera till mer utevistelse på särskilda boenden för äldre.
 
Genom att hjälpa tre boenden i Västerås vill projektet Framtidens trädgård skapa goda exempel. Förhoppningen är att deras arbetssätt och tänkande kring utevistelse kan användas på alla boenden i Västerås, eller ännu hellre, i hela landet.

Läs mer på Gothia fortbildning >>