hn logo 19a

lördag 28 juni 2014

Nytt Arvsfondsprojekt om Hästen som resurs i vård, skola och omsorg.

Stiftelsen Hippocampus har beviljats anslag till projektet "Hästen som resurs inom hälsa, vård, skola och omsorg - ett nationellt samverkans - och inspirationsprojekt" har beviljats stöd med 880000 kronor för år 1 av 3 Målgruppen för projektet är barn, unga och vuxna i behov av insatser inom hälsa, vård, skola och omsorg. Projektet syftar till att sprida kunskap om hästunderstödda insatser inom hälso-och sjukvård, skola och bland brukare. Vidare ska projektet främja kunskapsförmedling och samverkan mellan ideella, offentliga och privata aktörer både regionalt och lokalt. I projektplanen ingår även att stärka möjligheterna till hästanknutna aktiviteter som friskvård för per soner med funktionsnedsättning.

Projektet kommer att drivas i nära samarbete med Intresseföreningen för Ridterapi och även Hälsans Natur då Margareta Håkanson är styrelsemedlem i båda föreningarna.