hn logo 19a

tisdag 6 oktober 2015

Motion om värdet av sällskapsdjur i äldreomsorg och kriminalvård.

Anne Zedén Yverås har gjort ett inlägg i Djur och hälsa.
 
   
Anne Zedén Yverås
den 1 oktober kl. 18:59
 
Motion värdet av sällskapsdjur i äldreomsorgen och kriminalvården: Birgitta Ohlsson och Barbro Westerholm (båda Fp) motionerar om att det bör genomföras en kartläggning av hur djur används i äldreomsorgen, samt över forskning kring djurs värde i äldreomsorgen men också inom andra verksamheter som kriminalvården. 
Läs hela motionen med motiveringar på länken. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Vardet-av-sallskapsdjur-i-aldr_H302209/?text=true
Motion 2015/16:209 Värdet av sällskapsdjur i äldreomsorgen och kriminalvården - riksdagen.se
www.riksdagen.se
Användningen av djur i vård för psykiska besvär går tillbaka till 1790-talet och under senare halvan...