hn logo 19a

fredag 10 februari 2017

Årsmöte!

Inbjudan Årsmöte i föreningen Hälsans Natur, org.nr. 802432-0544
20170525

Nu hälsas alla medlemmar välkomna till årets chans att påverka föreningens arbete framöver!

Den 25 mars, kl 13.30 - 16.00, träffas vi för ett riksmedlemsmöte och årsstämma. Vi ses i Malmö på Slottsträdgårdens Café på Malmöhusvägen 8.

Fika, mingel och Grön gemenskap! anmäl dig till Eva Solhäll e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Varmt Välkomna!

Styrelsen föreningen Hälsans Natur

Förslag till dagordning för mötet:

1.       Mötets öppnande.

2.       Val av ordförande för mötet.

         Val av sekreterare för mötet.

3.       Val av justerare tillika rösträknare vid mötet.

4.       Godkännande av Dagordningen.

5.       Upprop och fastställande av röstlängd.

6.       Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst.

7.       Styrelsens presentation av verksamhetsberättelse för år 2016.

8.       Styrelsens presentation av resultat och balansräkning för år 2016.

9.       Presentation av Revisionsberättelsen.

10.    Frågan om ansvarsfrihet för Styrelsen för verksamhetsåret 2016.

11.    Genomgång av Valberedningens förslag till ny styrelse:
11.1 Val av ordförande för föreningen för en period av ett år.
11.2 Val av kassör för föreningen för en period av två år.
11.3 Val av en styrelseledamot för en period av två år.

11.4 Val av två styrelseledamöter för en period av vardera ett år.
11.5 Val av tre styrelsesuppleanter för en period av vardera ett år.

     12.         Val av revisor och revisorsersättare för föreningen för en period av
                   ett år.

13.    Val av valberedning för föreningen.

14.    Fastställande av Medlemsavgift (tidigare år; 200 kr för enskilda, 100 kr för studenter och 500 kr för företag som har fler än 1 anställd).

15.    Ekonomiska ersättningar/reseersättningar för styrelseledamöter i föreningen.

16.    Verksamhetsplan för 2017

17.    Budget för 2017

18.    Behandling av propositioner.

19.    Behandling av motioner.

20.    Övriga frågor –
Avtackning av avgående medlemmar.

21.    Mötets avslutande.