hn logo 19a

måndag 22 oktober 2018

Rapport från höstträffen i Hälsans Natur Syd!

Rapport från träffen den 20 oktober i Hälsans Natur Syd.

Vi var 4 medlemmar som möttes i Lotties Trädgård utanför Ängelholm, en speciell trädgård, anlagd av Lottie under 20 år på 3000 kvm "åkermark".
Förutom trädgården finns här utställning av bl.a. Lotties keramik, växtförsäljning samt kafé under sommarperioden.

 

Malin Jensen använder Lotties rädgård i en verksamhet, där hon arbetar med förebyggande hälsoaktiviteter, för inspiration och återhämtning i trädgårds och naturmiljöer.
Hon arbetar även som konsult inom Previa.  

 

Lis-lott Anderson har sin fina hästgård utanför Veberöd, som vi i Hälsans Natur Syd besökte i våras.
IMG 1181 Hälsans Natur syd oktober 2018Hon har inte längre något vårdavtal men planerar just nu ett Lider projekt i Hästunderstödd terapi.

 

Lina von Friesen arbetar på Arbetsmarknad och Socialförvaltningen i Malmö Stad i projektet Grön Aktivering, en verksamhet där gruppdeltagarna är i anpassad aktivering under 3 månader. Detta är Arbetsmarknadsförvaltningens egen verksamhet, dit olika avdelningar i Malmö Stad kan remittera personer, som står långt från arbetsmarknaden.  

 

Efter besöket i Lotties trädgård samåkte vi till Norrvikens trädgård och åt lunch innan vi gick en promenad i den vackra "slottsträdgården" och kunde njuta av hösten och alla vackra former och färgställningar.

 

Vid pennan Lillian Lavesson, numera pensionär från SLU i Alnarp