Skriv ut denna sida
måndag 22 oktober 2018

Ny kurs för företagare inom gröna näringar!

Du företagare inom gröna näringar!
 
SLU i Alnarp sjösätter en kurs i Företagsledning, riktad till företagare just i era gröna näringar :)
Här kommer länken:
 
https://www.slu.se/kursistrategiskforetagsledning/
 
Hälsningar
styrelsen / Lillian