hn logo 19a

Kalendarium

seminarium på Trädgårdsmässan
Torsdag, 6. April 2017, 13:00 - 16:30

Att använda skolnära utemiljö för lärande, lek och hälsa!

Mer utomhusvistelse kopplat till lärande önskas i våra skolor.
Men hur gör man för att få till det på ett bra sätt i barnens närmiljö?
Det finns goda exempel och eldsjälar ute i landet att ta lärdom av.

Kom och ta del av detta spännande seminarium på Trädgårdsmässan den 6 april 13-16.30!spännande seminarium om skolmiljö 6 april 2017