hn logo 19a

Kalendarium

Disputation!
Onsdag, 31. Maj 2017, 10:00

Disputation - Catharina Carlsson, Linneuniversitetet, Kalmar, Stagneliusgatan 14

Hästunderstött socialt arbete - ett samtalsrum med potentiella möjligheter för ungdomar med självskadebeteenden och deras personal

http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1096370&dswid=4078 & http://lnu.diva-portal.org/smash/coming.jsf?dswid=4078

https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/nyheter/2017/hasten-kan-bidra-i-arbetet-med-utsatta-unga/

http://www.forskning.se/2017/05/22/hasten-som-terapeut/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3