hn logo 19a

Kalendarium

Årsmöte och konferensdag!
Lördag, 28. April 2018, 10:00 - 16:00

Hej medlemmar!

Boka den 28 april i almanackan - då blir det konferensdag och årsmöte för föreningen med din möjlighet att påverka riktningen på arbetet.
Nu startar vi också en ny tradition - en konferensdag med både medlemmarnas egen tid och workshops!

Vi vill skapa möjligheter för oss medlemmar att vara ett gott nätverk för oss som verkar inom området natur, djur och hälsa. 
Så - nu vill vi i styrelsen att du som medlem kommer och presenterar ditt eget eller din arbetsplats´ arbete inom vårt område!

Vi håller till på Bromma Folkhögskola, Åkeshovsvägen 29, i Bromma, Stockholm och du checkar in kl 10. Vi avslutar dagen kl 16 och
det finns möjlighet till fortsatt nätverkstid efter detta :) 

För medlemmar är dagen kostnadsfri! Icke medlemmar betalar en avgift på 200 kr. Medlemsskap (200 kr) kan lösas på plats.

Anmäl dig senast den 18 april, till föreningens mailadress Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. så att vi vet om du kommer och vilka som vill delta med presentation i programmet.

Mötets programinnehåll = medlemsföredrag, årsmötesförhandlingar, du bjuds på lunch och en härlig workshop i föreningens anda - alltså utomhus :)

Nedan finns Årsmötesagenda och på hemsidan under protokoll ligger verksamhetsberättelse och stadgeändringsförslag.
Lite närmare kommer en presentation av alla föredragare.

Väl mött!

Varma Vårvinterhälsningar från styrelsen föreningen Hälsans Natur

Dagordning Årsmöte i föreningen Hälsans Natur, org.nr. 802432-0544
Bromma Folkhögskola, Stockholm, 20180428

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande för mötet.

         Val av sekreterare för mötet.

 1. Val av justerare tillika rösträknare vid mötet.
 2. Godkännande av Dagordningen.
 3. Upprop och fastställande av röstlängd.
 4. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst.
 5. Styrelsens presentation av verksamhetsberättelse för år 2017.
 6. Styrelsens presentation av resultat och balansräkning för år 2017.
 7. Presentation av Revisionsberättelsen.
 8. Frågan om ansvarsfrihet för Styrelsen för verksamhetsåret 2017.
 9. Genomgång av Valberedningens förslag till ny styrelse:
  1 Val av ordförande för föreningen för en period av ett år.
  11.2 Val av kassör för föreningen för en period av två år.

11.4 Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.

 1. Val av revisor och revisorsersättare för en period av ett år.
 2. Val av Valberedning för föreningen.
 3. Fastställande av Medlemsavgift.
 4. Ekonomiska ersättningar/reseersättningar för styrelseledamöter i föreningen.
 5. Samtal om och Godkännande av verksamhetsplan för 2018.
 6. Samtal om Godkännande av budget för 2018.
 7. Behandling av styrelsens förslag till stadgeändring.
 8. Behandling av motioner.
 9. Avtackning av avgående representanter.
 10. Övriga frågor.
 11. Mötets avslutande.

Motioner ska ha kommit in till styrelsen senast en månad före mötet.
Årsmöteshandlingar finns tillgängliga på föreningens hemsida senast en månad före årsmötet och styrelsens Stadgeändringsförslag senast sex veckor före mötet.

Dagordning Årsmöte i föreningen Hälsans Natur, org.nr. 802432-0544
Bromma Folkhögskola, Stockholm, 20180428

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande för mötet.

         Val av sekreterare för mötet.

 1. Val av justerare tillika rösträknare vid mötet.
 2. Godkännande av Dagordningen.
 3. Upprop och fastställande av röstlängd.
 4. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst.
 5. Styrelsens presentation av verksamhetsberättelse för år 2017.
 6. Styrelsens presentation av resultat och balansräkning för år 2017.
 7. Presentation av Revisionsberättelsen.
 8. Frågan om ansvarsfrihet för Styrelsen för verksamhetsåret 2017.
 9. Genomgång av Valberedningens förslag till ny styrelse:
  1 Val av ordförande för föreningen för en period av ett år.
  11.2 Val av kassör för föreningen för en period av två år.
  11.4 Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.
 1. Val av revisor och revisorsersättare för en period av ett år.
 2. Val av Valberedning för föreningen.
 3. Fastställande av Medlemsavgift.
 4. Ekonomiska ersättningar/reseersättningar för styrelseledamöter i föreningen.
 5. Samtal om och Godkännande av verksamhetsplan för 2018.
 6. Samtal om Godkännande av budget för 2018.
 7. Behandling av styrelsens förslag till stadgeändring.
 8. Behandling av motioner.
 9. Avtackning av avgående representanter.
 10. Övriga frågor.
 11. Mötets avslutande.

Motioner ska ha kommit in till styrelsen senast en månad före mötet.
Årsmöteshandlingar finns tillgängliga på föreningens hemsida senast en månad före årsmötet och styrelsens Stadgeändringsförslag senast sex veckor före mötet.