hn logo 19a

Kalendarium

Årsmöte
Söndag, 26. April 2020, 16:00 - 17:30

Välkommen till Årsmöte i föreningen Hälsans Natur, org.nr. 802432-0544.

Webbaserat möte 20190426, klockan 16.

Vi har som ni alla vet en särskild situation i landet just nu. Därför har styrelsen för föreningen beslutat att hålla detta Årsmöte över webben.

Vår planering för en helg tillsammans med inspiration och nätverkande skjuts upp! Vi ser fram emot att möta er alla vi ett senare tillfälle när vi tryggt kan mötas igen. ?

Så – du som vill delta på mötet anmäler dig till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. och lämnar då också den mailadress som du vill ha din inloggning till mötet på.

Kom och välj in en ny styrelse och ge din bild och dina önskemål för föreningens framtid!

Väl mött!

Hälsningar / styrelsen för föreningen Hälsans Natur

Årsmötesdagordning

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande för mötet.

         Val av sekreterare för mötet.

 1. Val av justerare tillika rösträknare vid mötet.
 2. Godkännande av Dagordningen.
 3. Upprop och fastställande av röstlängd.
 4. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst.
 5. Styrelsens presentation av verksamhetsberättelse för år 2019.
 6. Styrelsens presentation av resultat och balansräkning för år 2019.
 7. Presentation av Revisionsberättelsen.
 8. Frågan om ansvarsfrihet för Styrelsen för verksamhetsåret 2019.
 9. Genomgång av förslag till ny styrelse:
  1 Val av ordförande för föreningen för en period av ett år.
  11.2 Val av kassör för föreningen för en period av ett år.

11.4 Val av två styrelseledamöter för en period av vardera två år.
11.5 Val av två styrelsesuppleanter för en period av vardera ett år.

 1. Val av revisor och revisorsersättare för föreningen för en period av
                     ett år.
 2. Val av Valberedning för föreningen.
 3. Fastställande av Medlemsavgift (tidigare år; 200 kr för enskilda, 100 kr för studenter och 500 kr för företag som har fler än 1 anställd).
 4. Ekonomiska ersättningar/reseersättningar för styrelseledamöter i föreningen.
 5. Samtal om och Godkännande av verksamhetsplan för 2020.
 6. Samtal om och Godkännande av budget för 2020.
 7. Behandling av propositioner.
 8. Behandling av motioner.
 9. Övriga frågor.
 10. Avtackning av avgående styrelse, revisor och valberedning.
 11. Mötets avslutande.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet.