hn logo 19a

 Arbetar sedan många år på Gröna Vägen Framåt, en arbetslivsinriktad naturunderstödd rehabilitering som drivs av Borås Stad i samverkan med Sjuhärads samordningsförbund. På Gröna Vägen Framåt får deltagare med stressutlöst ps ohälsa med naturen och odling som kraftkälla, möjlighet till insikter om personliga förutsättningar och – utveckling.

Jag är naturhälsopedagog och hälsoutvecklare i grunden med vidareutbildning inom bl.a. ekologisk odling och trädgård, trädgårdsterapi i Alnarp, ACT och Mindfulness instruktör.

måndag 8 mars 2021

Årsmöte 22 april

Härmed kallas medlemmar i föreningen Hälsans Natur till 2021 års Årsmöte.

Vi ses över webben den 22 april kl 12-13.  Zoom-länk kommer via e-post.

Enligt stadgarna är årsmötet föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte hålls årligen före april månads utgång.

Inför årsmötet kan medlemmar lämna in förslag, motioner liksom förslag från styrelsen. Dessa förslag ska i nuläget vara styrelsen tillhanda en månad före mötet.

Styrelsen har lämnat in ett stadgeändringsförslag i anledning av att en punkt om uteslutande av medlem saknas och att vi menar att tiden för att behandla motioner är i längsta laget och bör kunna sänkas till 3 v. – se separat dokument med förslaget inlagt och markerat i tidigare stadgar.

Det här mötet är en chans för alla medlemmar i föreningen och yrkesnätverket att vara del i att forma föreningens väg i vårt verksamhetsområde!

Varmt Välkommen!

Hälsans Naturs styrelse

 1. Dagordning för mötet:
   
      Mötets öppnade.
 2. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande.
  3.  Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare för mötet.
  4.    Behandling av verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse.
   5.    Beslut om ansvarsfrihet.  
   6.    Fastställande av medlemsavgifter.
   7.    Val av ordförande.
   8.    Val av kassör.
   9.    Val av övriga styrelseledamöter.
 3. Val av ersättare.
  11. Val av valberedning.
 4. Val av en revisor och en revisorsuppleant på ett år.
  13.  Diskussion kring och fastställande av verksamhetsplan och budget.
  14.    Behandling av motioner och styrelsens förslag till stadgeändring.
 5. Beslut om datum för konstituerande möte i den nya styrelsen.

16.    Mötets avslutande.

Hej bästa medlemmar i Yrkesnätverket Hälsans Natur,

tack för goda engagerade träffar i vårt nätverk!

Den 26 mars har vi åter möjlighet att träffas över ett lunchmöte 12-13, lyssna på föredrag och samtala med varandra.

Anmälan till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Särskilt program kommer.

Välkommen hälsar

styrelsen Hälsans Natur

Välkommen till en ny termin i föreningen och yrkesnätverket!

Nu är det dags för första nätverksmötet för terminen. 
Den 29 januari träffas vi över zoom för lunch tillsammans med kollegor.
Vi håller kvar den digitala formen i enlighet med Fhm rekommendationer.
Logga in dig på den länk du får när du anmält dig till vår mail Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vi passar också på att påminna om föreningens årsmöte den 22 april. Även det ett digitalt möte vid lunch, kl 12-13.
Välkommen att anmäla dig till vår adress Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Allt gott i vårvinterna!

Styrelsen Hälsans Natur

tisdag 29 december 2020

Gott Nytt År!

Nu vill vi styrelsen för Hälsans Natur tacka alla er medlemmar och samverkansparter för detta år.

Och - Tack för allt positivt ni givit i bildandet -och alla medlemsansökningar till yrkesnätverket!

Bakom oss har vi det gångna året med arbete för samtal med politiken, SKL och nya samverkansparter tillsammans med SLU.
Styrelsen har också lagt kraft på att forma yrkesnätverket.

Nu ser vi fram emot ett nytt aktivt år 2021 och allt det som är möjligt när vi nu också har kraften och kunskapen tillsammans i yrkesnätverket.

Gott Nytt År!

önskar styrelsen i Hälsans NaturIMG 20170117 085549

 

 

 

Föreningen Hälsans Natur är en nationell förening för alla som är intresserade av eller arbetar med, det hälsofrämjande och läkande i kontakten med natur- och djur.

Föreningens syfte är att sprida kunskap om den förebyggande, friskvårdande och läkande hälsonytta som natur- och djurkontakt ger. Föreningen vill främja verksamheter där man använder natur- och djurkontaktens läkande kraft. Därför driver vi nu också yrkesnätverket Hälsans Natur.

I yrkesnätverket får du som yrkesverksam möjlighet att möta kollegor från hela landet, få yrkesmässigt stöd, samverka och delta på workshops och seminarier.
Läs mer under fliken Föreningen.

Här på hemsidan hittar du också tips om Aktuella händelser och evenemang!

Välkommen!

Varmt välkommen till nätverksmöte i yrkesnätverket Hälsans Natur!

Liksom vid uppstartsmötet ses vi över webben för ett lunchmöte. Denna gång 12.10-13.

Agenda för mötet kommer inom kort.

Anmälan till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. så får du länk till mötet som sker genom zoom.

Hoppas att du kan vara med!

Hälsningar

styrelsen Hälsans Natur

 INBJUDAN TILL DIG SOM ARBETAR EVIDENSBASERAT MED DJUR, NATUR OCH HÄLSA!

Inom Hälsans Natur har vi sedan starten arbetat med att öka medvetenheten i samhället kring naturens betydelse för människan.

Vi är många som är utbildade inom fältet och som försöker implementera dessa kunskaper i vår yrkesutövning.
Många av oss arbetar ensamma eller med få kolleger och vi är utspridda över hela landet.
Vi har sett en efterfrågan av ett sammanhang där vi kan mötas som kolleger och där vi praktiskt kan hjälpas åt, lära av varandra och utvecklas i vår yrkesroll.

Välkommen till vårt digitala lunchmöte fredagen den 2 oktober klockan 12.00-13.00.
Koppla upp dig via datorn eller telefonen och ät din medhavda lunch tillsammans med kolleger från norr till söder.
Under lunchmötet kommer styrelsen i Hälsans Natur att presentera sig själva, idén med nätverket, framtidsplaner, medlemskap med mera.
Deltagande i mötet är kostnadsfritt.

Anmäl ditt intresse att delta på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. så får du länken till mötet.

Välkommen hälsar styrelsen för Hälsans Natur!

Hej vänner!

Nu "ses" vi snart på Årsmöte i föreningen :)

I dessa tider har vi beslutat att mötet sker över webben. Anmäl till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. så får du en länk till mötet.

 

Varmt välkommen!

Sida 1 av 17