hn logo 19a

tisdag 24 mars 2020

Årsmöte 26 april

Välkommen till Årsmöte i föreningen Hälsans Natur, org.nr. 802432-0544.

Webbaserat möte 20190426, klockan 16.

Vi har som ni alla vet en särskild situation i landet just nu. Därför har styrelsen för föreningen beslutat att hålla detta Årsmöte över webben.

Vår planering för en helg tillsammans med inspiration och nätverkande skjuts upp! Vi ser fram emot att möta er alla vi ett senare tillfälle när vi tryggt kan mötas igen. ?

Så – du som vill delta på mötet anmäler dig till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. och lämnar då också den mailadress som du vill ha din inloggning till mötet på.

Kom och välj in en ny styrelse och ge din bild och dina önskemål för föreningens framtid!

Väl mött!

Hälsningar / styrelsen för föreningen Hälsans Natur

Årsmötesdagordning

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande för mötet.

         Val av sekreterare för mötet.

 1. Val av justerare tillika rösträknare vid mötet.
 2. Godkännande av Dagordningen.
 3. Upprop och fastställande av röstlängd.
 4. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst.
 5. Styrelsens presentation av verksamhetsberättelse för år 2019.
 6. Styrelsens presentation av resultat och balansräkning för år 2019.
 7. Presentation av Revisionsberättelsen.
 8. Frågan om ansvarsfrihet för Styrelsen för verksamhetsåret 2019.
 9. Genomgång av förslag till ny styrelse:
  1 Val av ordförande för föreningen för en period av ett år.
  11.2 Val av kassör för föreningen för en period av ett år.

11.4 Val av två styrelseledamöter för en period av vardera två år.
11.5 Val av två styrelsesuppleanter för en period av vardera ett år.

 1. Val av revisor och revisorsersättare för föreningen för en period av
                     ett år.
 2. Val av Valberedning för föreningen.
 3. Fastställande av Medlemsavgift (tidigare år; 200 kr för enskilda, 100 kr för studenter och 500 kr för företag som har fler än 1 anställd).
 4. Ekonomiska ersättningar/reseersättningar för styrelseledamöter i föreningen.
 5. Samtal om och Godkännande av verksamhetsplan för 2020.
 6. Samtal om och Godkännande av budget för 2020.
 7. Behandling av propositioner.
 8. Behandling av motioner.
 9. Övriga frågor.
 10. Avtackning av avgående styrelse, revisor och valberedning.
 11. Mötets avslutande.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet.

pdfLadda hem inbjudan som PDF här >>

måndag 9 mars 2020

Riksdagsseminarium

Bästa läsare,

Nu har vi tagit nästa steg i vårt arbete för oss som verkar i området djur, natur och hälsa
och föreningens deltagande i samhällsutvecklingen!

En del av föreningen Hälsans Naturs uppgifter är, enligt stadgarna, att sprida information om de hälsoeffekter
som natur och djurkontakt har för människor.

Det har vi nu gjort på en av de högsta nivåer som går att göra i vårt land - i onsdags den 4 mars träffade vi intresserade
riksdagsledamöter på ett förmiddagsseminarium i ämnet natur och hälsa!

Efter ett besök i "Lotties trädgård" i Skåne väcktes intresse hos Per-Arne Håkansson, Konstitutionsutskottet. Det landade i
en inbjudan till oss att hålla ett seminarium i ämnet.  I onsdags skapade vi tillsammans ett gott samtal om stora frågor där flera områden
vävs samman och kräver dialog över gränser, både för samhällsplanering och välfärdstjänstesektorn.

Naturhälsa behöver vara en generell del av landets politik - menar vi i Hälsans Natur! 

Väl mött alla medlemmar att också ni vara del i arbetet!

Hälsningar / Styrelsen föreningen Hälsans Natur

 Nu samlar vi erfarenheter från det gågna året och lägger dem som bas för det nya 2020.

Följ med i föreningens växande in i en ny form som nätverk för djur, natur och hälsa!

Varm Hälsning från styrelsen i Hälsans Natur :)

Dagretreat i februari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagretreat i februari

Nu samlar vi erfarenheter från året som gått och lägger dem som bas för nya tankar att ta form under det nya 2020.

Följ med på vägen för vår förenings växande in i en ny form för som nätverk för djur, natur och hälsa!

Varma Hälsningar från styrelsen i Hälsans Natur :) 

söndag 3 november 2019

Ny masteruppsats!

Nu finns en ny masteruppsats som hermeneutiskt, fenomenologist utforskar platsens betydelse för utövande av praktisk klokhet.

Den är skriven av Eva Solhäll på Södertörns Högskola, Centrum för praktisk kunskap.

http://sh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1352049

Önskar god läsning!

Hälsar Styrelsen / Eva

söndag 3 november 2019

En innehållsrik tid!

Tiden springer och det är redan november!

Sedan vi senast rapporterade från föreningen och styrelsen har sommaren bland annat inneburit att följa rörelsen Mind/Shift.
Rörelsen marknadsförde sig och engagerade större aktörer som exempelvis region Gotland liksom region Stockholm. Man hade sikte på att
förändra samhällsinställning kring psykiska hälsa, öka öppenhet och möjligheter till dialog och samtal kring frågan och skifta fokus - från fokus sjuk till fokus frisk.
Hälsans Natur deltog i arrangemanget men dessvärre är Lotta, Madeleine och Eva som deltog i Mind/Shifts program under Almedalsveckan,
tveksamma till att projektet kommer att bli den rörelse som det var avsett att bli.

Hälsans Natur är genom Lotta, del i SLU:s referensgrupp för plattformen Framtidens Djur, natur och hälsa.
Gruppen hade möte i slutet av augusti och Lotta framförde bland annat idén att SLU skapar samarbeten med Hälso -och sjukvårdsutbildningar för att säkra kvaliteten på verksamhetssidan.

Hälsans Natur Syd har god aktivitetsnivå och planerar en ny träff under hösten.

Styrelsens medlemmar jobbar alla i fältet och har sikte på att sprida och arbeta med och för natur och djur som del i människors hälsa i vardag och
när livet utmanar med sjukdom och bristande välmående. – Vi välkomnar dig som medlem att berätta hur din arbetsvardag ter sig i fältet! 

En artikel ska skrivas från styrelsen om aktuella frågor i vårt ämne. Har du tankar om innehåll i en sådan – berätta – så för vi dialog!

Nästa årsmöte har börjat planeras. Har du någon särskild önskan om tema förutom själva årsmötet så hör av dig också om det!

Många varma Hösthälsningar från oss i styrelsen! ?

onsdag 26 juni 2019

Träff i Hälsans Natur syd!

Ett referat från vår Träff i Hälsans Natur Syd den 2 juni 2019

Vi var 6 personer som träffades på Kulturens Östarp utanför Veberöd i Skåne.

Vi startade med en fika, kaffe och kaka, och en presentationsrunda. Därefter tog Cina oss på en guidad rundvandring i miljön, vi följde de röda trätofflorna längs naturspåret i skogen med start från Gästgiveriet. Framme på Gamlegård, den kringbyggda gården, fick vi fördjupad information om gården och hur man levt där – ett liv före centralvärmens tid – av Alma. Emma Johansson är gårdsbrukare på Östarp och berättade om de djurslag som finns på gården. Man har grisar, får, ankor och gäss av gamla Skånska (även Blekingska) djurraser.

Innan vi vandrade tillbaks till Gästgiveriet åt vi medhavd lunch i Hannas Trädgård på Gamlegård, goda smörgåsar som Cina fixat.  

Vid Gästgiveriet satte vi oss ner under träden och reflekterade över dagen. Vi som fanns på plats upplever att det är viktigt att träffas och knyta kontakter med andra inom Hälsans Naturs intresseområde. Nästa träff planeras att äga rum i höst och då gärna hos någon medlem som vill visa sin miljö eller att vi besöker andra intressanta miljöer.

 Vid pennan Lillian

Vem var vi som träffades?

Cina Blomberg – beteendevetare och trädgårdsmästare på Kulturen i Lund. Hon var vår värd på Östarp eftersom området, Gästgiveriet, gårdarna och marken ingår i Kulturen I Lund.

Isa Lövfendahl – beteendevetare och human ekolog. Arbetar idag deltid på Previa i Lund bl.a. som samordnare samt med konflikthantering och stresshantering både med grupper som individuellt.  Har en gård i Billinge och planerar starta upp en egen verksamhet – stresshantering/retreat där. Har sedan många år bedrivit en verksamhet med uppfödning av – Linderödsgrisen. Levererar bl.a. levande grisar till Gamlegården i Östarp.

Lis-Lott Andersson sjuksköterska med specialistutbildning barn och ungdomar. Har arbetat med rehabilitering med häst sedan 1997, avtal med Försäkringskassan 2003 – 09 och därefter vårdavtal i NUR programmet med Region Skåne till 2018. Har nu 2019 startat upp en verksamhet med Hästunderstödd terapi i egen regi. Tar emot 8 deltagare i 12 veckors rehabilitering följt av 12 veckors fortsatt rehabilitering med samtidigt utslussning. Arbetar alltid 3 personal med gruppen varav 2, Lis-Lott liksom den psykolog som ska ingå i gruppen har båda hästutbildning.  Den första gruppen kommer den 12 augusti 2019.

Emma Neldeborn – beteendevetare med inriktning psykologi samt sedan tidigare gått utbildningar i trädgårdsterapi på Alnarp och har fortsatt studera vidare på masterkursen – Outdoor environment for Health and Wellbeing på Alnarp. Arbetar med Blinda och döva personer idag och använder trädgårdsmiljöer i den dagliga verksamheten för gruppen. Planerar att starta upp aktiviteter på sin gård i Skönabäck utanför Skurup. 

Britt-Marie Lindfors – natur och trädgårdsintresserad pensionär. Besökte ofta Östarp under sin barndom.

Lillian Lavesson, kassör i föreningen och sammankallande till träffarna i Hälsans Natur Syd. Har tidigare bl.a. arbetat som sjukgymnast i Alnarps Rehabiliteringsträdgård.

fredag 21 juni 2019

Glad sommar!

Nu vill vi i Hälsans Natur tacka er alla medlemmar för terminen som gått och önska er en riktigt skön och härlig sommar med både vila och aktivitet!

Vi vill också passa på att berätta att i samband med Almedalsveckan arbetar föreningen tillsammans med samhällsförändringsgruppen Mind/Shift. De driver en rörelse för ett förändrat synsätt i förhållande till företrädesvis psykosocial och existentiell hälsa hos unga. De - och vi - vill ändra samhällets beteende och språkbruk från sjuk till frisk, från åtgärd mot ohälsa till friskhållande och förebyggande förhållningssätt. 
Gruppen Mind/Shift deltar i Almedalen och finns i Helge Ands ruin. Under Almedalsveckan arrangeras där föredrag och dialoger kring frågorna. Hälsans Naturs styrelse skapar miljöerna i enlgihet med forskning kring naturens läkande och bereder besökarna möjlighet till återhämtning och sinnesuplevelser. 
Under onsdag 3/7 och torsdag 4/7 kommer också representanter från Hälsans Naturs styrelse att finnas på plats i Helge Ands ruin - kom gärna in, säg Hej! och samtala om natur och kreativa uttrycksformers läkande och friskhållande möjligheter!

Slutligen vill vi påminna om att konferensen i april som vi arrangerade tillsammans med SLU filmades dag 1 av Utbildningsradio.
SVT sänder dessa avsnitt 13-14 juni på Kunskapskanalen.  
De kan ses via Kunskapskanalen. Kan även ses via URPlay.

och så såklart - Glad Midsommar!

Hälsar styrelsen i föreningen Hälsans Natur

måndag 3 juni 2019

Nyhetsbrev maj 2019

Nyhetsbrev_maj_2019.pdf

Hej kära vänner!

Här kommer nyhetsbrev från föreningen :)

Hälsningar från styrelsen föreningen Hälsans Natur

e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Malin Jensen är beteendevetare med inriktning på arbetslivets psykologi, specialiserad inom stress och utmattningsproblematik och psykisk ohälsa på våra arbetsplatser. Hon är också utbildad i trädgårdsterapi vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp.

Idag driver hon företaget Human.Insikt som erbjuder utbildningar, föreläsningar, arbetsmiljökartläggningar och kurser kring människans mående i arbetslivet.

I Lotties trädgård utanför Ängelholm erbjuder Malin ”Odla hälsa”, en kurs som utgår från trädgårdsterapi. Kursen ges till medarbetare i riskzonen att drabbas av stressrelaterad ohälsa. I trädgården anordnas också möjlighet för privatpersonen att ta del av aktiviteter i trädgårdsterapi.

 

Det blir Öppet Hus på Humlamaden Rehab den 28/5
Sedan en föreläsning i Malmö vecka 47
 
 
 
 
Mvh 
Lis-Lott Andersson / via styrelsen Hälsans Natur
Sida 2 av 17