hn logo 19a

fredag 5 april 2013

Jogga i skogen

Motion i naturmiljö är bättre än motion inomhus! Läs mera

Barbro Beck-Friis - professor emeritus, läkare och "grand old lady" inom Djur i vården - redovisar sina erfarenheter av den hälsonytta en hund kan ge. Läkaren och professorn Peter Strang berättar om hundens betydelse för cancersjuka. Läs mer.
Vid Ersta Sköndals Högskola har man bedrivit projektet "Hästen som terapeutiskt verktyg - om ridterapi, välbefinnande och livskvalitet". En slutrapport finns här. En artikel som redovisar resultaten finns i boken "Rehabilitering - en etisk utmaning för vården" (red. Gunilla Silfverberg).
tisdag 8 september 2009

Trädgårdsterapi - ny bok

Gunilla Nilsson, univ.lektor vid Hälsohögskolan i Jönköping, är redaktör och huvudförfattare till boken "Trädgårdsterapi" som utkom 2009.
onsdag 4 november 2009

Grön rehab på landsbygden

LRF har publicerat projektrapporten "Grön rehabilitering på landsbygden - Skåne." Syftet var "att utveckla en samarbetsmodell för grön rehabilitering mellan vårdsektor och landsbygdsföretagare, med delmål att förbättra patientens hälsostatus och förkorta sjukskrivningstiderna." 
fredag 4 december 2009

Barn och natur

EKOPARKENS SAGOVÄRLD av Brigitte Strand Naturskolan i Kristianstad har använt boken "Ekoparkens Sagovärld" i sin kursverksamhet för pedagoger inom Kristianstads skolor. Boken har skrivits för att öka barns fantasi och kreativitet och för att locka ut barn mer i naturen, eftersom statistiken är så nedslående angående barns "uteliv".
En lättläst småskrift om Djurens betydelse för människors hälsa publicerades i början av 2010. Författare: Margareta Håkansson, SLU. Ladda ner skriften här, eller köp från SLU, tel. 0511-670 00.

I mars 2010 kom två nya böcker om trädgårdsterapi. Boken Trädgård som terapi och friskvård handlar mest om hur den egna trädgården kan hjälpa till vid rehabilitering. I boken Trädgårdsterapi beskriver professor Patrik Grahn och journalisten Åsa Ottosson den s.k. Alnarpsmetoden, som visat sig ge mycket goda resultat vid behandling av stressrelaterad utmattningssyndrom.Ottosson ger också tips på sköna och lugnande vistelser i hemmaträdgården, närmaste park eller skog.

onsdag 7 april 2010

Ny bok: Hund på recept

I mitten av april utkommer boken "Hund på recept – den professionella vårdhunden". Boken är en sidoeffekt av föreningens projekt "Hund i vården"/Vårdhundskolan. Läs mer här.
Sida 11 av 15