hn logo 19a

onsdag 23 mars 2011

Gröna vägar inom vården

Hudiksvalls tidning berättar från konfernsen Gröna terapi och omsorg som ägde rum 22/3 i Hudiksvall. Ordförande i Hälsans Natur, Sven-G Hultman, var en av föreläsarna. Bl.a. menade han att det behövs en centrumbildning för att samla, sprida och utveckla kunskap om "grön terapi" hälsonytta av kontakt med djur i vården. Läs mer.

Nu har även Ängsgården i Sjöbo/Skåne fått höns. Ystads Allehanda berättar 110823 om detta, och även om kaninen Blubbe och de goda potatisar och kryddor som man odlar på boendet. Läs här.

fredag 3 februari 2012

Sveriges terapiträdgårdar

Vilka terapiträdgårdar finns det i Sverige? Eftersom ingen har ansvar för att följa upp utvecklingen av trädgårdsterapi i Sverige finns det inte heller några säkra sammanställningar. En del finns på vår egen hemsida, där du nu är. En sammanställning av läget, och en beskrivning med länkar till trädgårdar, finns i denna artikel från UNT (juni 2010).

måndag 6 februari 2012

Kvidinge får rehabträdgård

Kvidinge2Genom ett projekt i Skåne ska elva rehabträdgårdar etableras. En av dem är under uppbyggnad i Kvidinge - plantering m.m. pågår.

Läs mer här.

lördag 25 februari 2012

Grön terapi – en självklarhet

Så lyder rubriken på en artikel i UNT 25/2. Riksdagsledamoten Solveig Zander och ledamoten i landstinget i Uppsala län Lars-Olof Legnerfält (båda C) skriver: "Natur i vården, kultur i vården och djur i vården är outnyttjade metoder som vi inte, vare sig ekonomiskt eller mänskligt, har råd att vara utan." De hänvisar i sin artikel bland annat till Sven-G Hutmans förstudie från 2005: Natur i Vården Grön terapi och rehabilitering – en naturlig del av framtidens hälso- och sjukvård?

fredag 5 april 2013

Jogga i skogen

Motion i naturmiljö är bättre än motion inomhus! Läs mera

Barbro Beck-Friis - professor emeritus, läkare och "grand old lady" inom Djur i vården - redovisar sina erfarenheter av den hälsonytta en hund kan ge. Läkaren och professorn Peter Strang berättar om hundens betydelse för cancersjuka. Läs mer.
Vid Ersta Sköndals Högskola har man bedrivit projektet "Hästen som terapeutiskt verktyg - om ridterapi, välbefinnande och livskvalitet". En slutrapport finns här. En artikel som redovisar resultaten finns i boken "Rehabilitering - en etisk utmaning för vården" (red. Gunilla Silfverberg).
tisdag 8 september 2009

Trädgårdsterapi - ny bok

Gunilla Nilsson, univ.lektor vid Hälsohögskolan i Jönköping, är redaktör och huvudförfattare till boken "Trädgårdsterapi" som utkom 2009.
Sida 12 av 17