hn logo 19a

måndag 3 maj 2010

Gröna Rehab

Boken bygger på erfarenheter från verksamheten vid Gröna Rehab i Göteborg.

Trädgårdsarbete ger människor med intellektuella funktionshinder både möjligheter och begränsningar i lärandet.

söndag 16 januari 2011

Forests, Trees and Human Health

I början av 2011 utkom boken Forests, Trees and Human Health. Den är slutresultatet av ett stort europeiskt projekt som pågick 2004-2008. Forskare från 25 länder analyserar kunskapsläget inom området. Boken ger en syntes av kunskaper från många länder och ämnesområden. Den vänder sig till forskare inom många områden: skog, hälsan, naturresursers användning, miljöpolitik m.m. Läs mer här eller här. Läs här om projektet COST E39.

Exempel på utvärdering av projekt där natur och djur varit redskap eller miljö för rehabilitering.
• Rapporten Individen i centrum. Mångsidig rehabilitering av långtidsfall i Smedjebacken (2005)  beskrivs som en "orienterande utvärdering". Verksamheten bedrivs på en gård där man har ett rikt utbud av arbetsupgifter, som att sköta djur, trädgård, naturvårdsobjekt, gårdsbutik m.m. 
• Karin Alexanderson har skrivit rapporten Naturlig revansch. Arbetslivsinriktad rehabilitering. Utvärdering av en reflektions- och självhjälpsgrupp, publicerad 2007.
• Rapporten En ängel på fyra ben (2005) utvärderar projektet "Rehabilitering och assistans för funktionshindrade med hjälp av hund". Kopia av rapporten finns hos Hälsans Natur.
•  Projektet Grön rehab i Garpenberg var ett EU-projekt, där man rehabiliterade långtidssjukskrivna.  Läs reportage i tidningen Arbetsliv nov 2006, samt utvärdering av Friskus.
•  Verksamheten Gröna Rehab som bedrivs i anslutning till Göteborgs Botaniska Trädgård har utvärderats. Läs här. Baserat på utvärderingens positiva resultat blev projektet omvandlat till en permanent verksamhet.
• Projekt Naturkraft i Skövde som pågår 2009-juni 2011 utvärderades i en rapport daterad oktorber 2010 av Eva Sahlin som forskar på effekter av grön rehabilitering.
• Slutrapporten Grön Rehabilitering i landsbygdsföretag sammanfattar och utvärderar två projekt som bedrevs under 2008-2009: ett i Östergötland och ett i Skåne. Resultaten vad avser hälsoeffekten är mycket positiva. Beträffande processen noteras en del samordningsproblem. Slutligen konstaterar man att det bör att få lönsamhet som landsbygdsföretag i denna verksamhet - OM det finns en tydlig kund.

söndag 6 februari 2011

Häst i psykiatrin - ny bok

Boken "Passage - att använda hästar i psykiatrin" är utgiven av Psykiatriska kliniken i Skellefteå. Den kan beställas via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Läs mer om Passage här.

I en avhandling från 2006 visar Kay Trotter att hästunderstödd terapi i många avseenden fungerar klart bättre än traditionell, klassrumsbaserad behandling. I studien deltog 164 utsatta barn från klasserna 3-8. Läs en artikel här , hela avhandlingen här .

Grön entreprenör. Naturupplevelse och hälsa - forskningen visar vägen är namnet på en ny bok som vill geOmslag inspiration och kunskap. De 15 kapitlen är skrivna av både forskare och entreprenörer. Här finns såväl teori som en mängd praktiska erfarenheter och tips för hur entreprenörer kan utveckla en verksamhet inom fältet "naturupplevelse och hälsa". Boken ges ut av SLU/Alnarp. Läs mer här .

Det finns studievägledning till boken som vänder sig till dig som t.ex. är kursledare eller rådgivare och som vill vara
med och utveckla landsbygden. Studiehandledningen innehåller  powerpoint
presentationer kapitelvis, förslag på övningar och diskussionsfrågor samt länkar
och tips på fördjupningslitteratur. Allt detta finns på en lösenordsskyddad
hemsida. Priset är 2000 kr plus moms för att få tillgång till
studiehandledningen.

För att få tillgång till
studiehandledningen behöver du beställa en aktiveringskod på  http://fortbildningalnarp.slu.se

torsdag 23 juni 2011

Ny bok av Yvonne Westerberg

I boken "Sinnenas Trädgård – ett rum för hälsa och livskvalitet" berättar upphovskvinnan Yvonne Westerberg om hur både den trädgården, och den senare Haga hälsoträdgård, kom till. Men boken ger även vidare perspektiv på "trädgård och natur som läroplatse för livet". Boken publiceras i augusti 2011. Läs mer här.

onsdag 22 februari 2012

TRE färska svenska avhandlingar

Från SLU/Alnarp har kommit två doktorsavhandlingar från slutet av 2011 och en från mars 2012 inom området "Natur, hälsa och trädgård". Carina Tenngart Ivarssons avhandling har titeln "On the Use and Experience of a Health Garden. Exploring the Design of the Alnarp Rehabilitation Garden ", läkaren Matilda Annerstedts "Nature and Public Health
Aspects of Promotion, Prevention, and Intervention
" och Anna Adevis Anna Adevis
Supportive Nature – and Stress. Wellbeing in connection to our inner and outer landscape.

En litteraturöversikt om "Djurassisterad terapi i omvårdnaden" publicerades i juni 2011. Den baseras på sökning i flera databaser och gav 19 artiklar som uppfyllde de ganska stränga kriterier som satts upp: Publicerade på engelska, inte äldre än 10 år, originalartiklar baserade på experimentella studier. Inga intervju- eller fallstudier togs med. Artiklarnas vetenskapliga kvalitet granskades enligt SBU:s modell. "Studier med djurassisterad terapi visade, i olika omvårdnadsområden, att aktiviteter och stimulans med vårdhund gav positiva effekter på hälsan, livskvaliteten och välbefinnandet hos personer med kronisk sjukdom. En del av resultaten visade förbättring medan ett stort antal studier visade en förbättring där skillnaden inte var signifikant, alla patienter hade en positiv upplevelse i samband med studien de deltog i. Läs uppsatsen här.

Sida 12 av 15