hn logo 19a

onsdag 4 november 2009

Grön rehab på landsbygden

LRF har publicerat projektrapporten "Grön rehabilitering på landsbygden - Skåne." Syftet var "att utveckla en samarbetsmodell för grön rehabilitering mellan vårdsektor och landsbygdsföretagare, med delmål att förbättra patientens hälsostatus och förkorta sjukskrivningstiderna." 
fredag 4 december 2009

Barn och natur

EKOPARKENS SAGOVÄRLD av Brigitte Strand Naturskolan i Kristianstad har använt boken "Ekoparkens Sagovärld" i sin kursverksamhet för pedagoger inom Kristianstads skolor. Boken har skrivits för att öka barns fantasi och kreativitet och för att locka ut barn mer i naturen, eftersom statistiken är så nedslående angående barns "uteliv".
En lättläst småskrift om Djurens betydelse för människors hälsa publicerades i början av 2010. Författare: Margareta Håkansson, SLU. Ladda ner skriften här, eller köp från SLU, tel. 0511-670 00.

I mars 2010 kom två nya böcker om trädgårdsterapi. Boken Trädgård som terapi och friskvård handlar mest om hur den egna trädgården kan hjälpa till vid rehabilitering. I boken Trädgårdsterapi beskriver professor Patrik Grahn och journalisten Åsa Ottosson den s.k. Alnarpsmetoden, som visat sig ge mycket goda resultat vid behandling av stressrelaterad utmattningssyndrom.Ottosson ger också tips på sköna och lugnande vistelser i hemmaträdgården, närmaste park eller skog.

onsdag 7 april 2010

Ny bok: Hund på recept

I mitten av april utkommer boken "Hund på recept – den professionella vårdhunden". Boken är en sidoeffekt av föreningens projekt "Hund i vården"/Vårdhundskolan. Läs mer här.
måndag 3 maj 2010

Gröna Rehab

Boken bygger på erfarenheter från verksamheten vid Gröna Rehab i Göteborg.

Trädgårdsarbete ger människor med intellektuella funktionshinder både möjligheter och begränsningar i lärandet.

söndag 16 januari 2011

Forests, Trees and Human Health

I början av 2011 utkom boken Forests, Trees and Human Health. Den är slutresultatet av ett stort europeiskt projekt som pågick 2004-2008. Forskare från 25 länder analyserar kunskapsläget inom området. Boken ger en syntes av kunskaper från många länder och ämnesområden. Den vänder sig till forskare inom många områden: skog, hälsan, naturresursers användning, miljöpolitik m.m. Läs mer här eller här. Läs här om projektet COST E39.

Exempel på utvärdering av projekt där natur och djur varit redskap eller miljö för rehabilitering.
• Rapporten Individen i centrum. Mångsidig rehabilitering av långtidsfall i Smedjebacken (2005)  beskrivs som en "orienterande utvärdering". Verksamheten bedrivs på en gård där man har ett rikt utbud av arbetsupgifter, som att sköta djur, trädgård, naturvårdsobjekt, gårdsbutik m.m. 
• Karin Alexanderson har skrivit rapporten Naturlig revansch. Arbetslivsinriktad rehabilitering. Utvärdering av en reflektions- och självhjälpsgrupp, publicerad 2007.
• Rapporten En ängel på fyra ben (2005) utvärderar projektet "Rehabilitering och assistans för funktionshindrade med hjälp av hund". Kopia av rapporten finns hos Hälsans Natur.
•  Projektet Grön rehab i Garpenberg var ett EU-projekt, där man rehabiliterade långtidssjukskrivna.  Läs reportage i tidningen Arbetsliv nov 2006, samt utvärdering av Friskus.
•  Verksamheten Gröna Rehab som bedrivs i anslutning till Göteborgs Botaniska Trädgård har utvärderats. Läs här. Baserat på utvärderingens positiva resultat blev projektet omvandlat till en permanent verksamhet.
• Projekt Naturkraft i Skövde som pågår 2009-juni 2011 utvärderades i en rapport daterad oktorber 2010 av Eva Sahlin som forskar på effekter av grön rehabilitering.
• Slutrapporten Grön Rehabilitering i landsbygdsföretag sammanfattar och utvärderar två projekt som bedrevs under 2008-2009: ett i Östergötland och ett i Skåne. Resultaten vad avser hälsoeffekten är mycket positiva. Beträffande processen noteras en del samordningsproblem. Slutligen konstaterar man att det bör att få lönsamhet som landsbygdsföretag i denna verksamhet - OM det finns en tydlig kund.

söndag 6 februari 2011

Häst i psykiatrin - ny bok

Boken "Passage - att använda hästar i psykiatrin" är utgiven av Psykiatriska kliniken i Skellefteå. Den kan beställas via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Läs mer om Passage här.

Sida 13 av 17