hn logo 19a

onsdag 22 februari 2012

TRE färska svenska avhandlingar

Från SLU/Alnarp har kommit två doktorsavhandlingar från slutet av 2011 och en från mars 2012 inom området "Natur, hälsa och trädgård". Carina Tenngart Ivarssons avhandling har titeln "On the Use and Experience of a Health Garden. Exploring the Design of the Alnarp Rehabilitation Garden ", läkaren Matilda Annerstedts "Nature and Public Health
Aspects of Promotion, Prevention, and Intervention
" och Anna Adevis Anna Adevis
Supportive Nature – and Stress. Wellbeing in connection to our inner and outer landscape.

En litteraturöversikt om "Djurassisterad terapi i omvårdnaden" publicerades i juni 2011. Den baseras på sökning i flera databaser och gav 19 artiklar som uppfyllde de ganska stränga kriterier som satts upp: Publicerade på engelska, inte äldre än 10 år, originalartiklar baserade på experimentella studier. Inga intervju- eller fallstudier togs med. Artiklarnas vetenskapliga kvalitet granskades enligt SBU:s modell. "Studier med djurassisterad terapi visade, i olika omvårdnadsområden, att aktiviteter och stimulans med vårdhund gav positiva effekter på hälsan, livskvaliteten och välbefinnandet hos personer med kronisk sjukdom. En del av resultaten visade förbättring medan ett stort antal studier visade en förbättring där skillnaden inte var signifikant, alla patienter hade en positiv upplevelse i samband med studien de deltog i. Läs uppsatsen här.

torsdag 25 oktober 2012

Socialmedicinsk tidskrift

Temanummer om natur och hälsa i Socialmedicinsk Tidskrift

tisdag 23 juli 2013

Kristianstad

 Naturen tar plats i vården på centralsjukhuset Kristianstad! Läs rapporten.

Naturunderstodd rehabilitering pa landsbygden

Välkommen till en konferensdag om NUR, Naturunderstödd rehabilitering på landsbygden. Ett pilotarbete som drivs av Region Skåne, SLU Alnarp, Försäk- ringskassan, Arbetsförmedlingen och LRF. Projektet syftar till att undersöka om personer med olika typer av utmattningsdiagnoser, ångest och depression genom vistelse och aktiviteter i naturen kan återfå sin hälsa och må bättre.

En unik och mycket lyckad samverkan mellan vårdcentraler och grön rehabiliteringsgårdar. Konferensen vänder sig till politiker, beslutsfattare, chefer, läkare, omsorgspersonal och tjänstepersoner på organisationer och företag med inriktning personal/hälsa.

Program:
9.00 Fika
9.30 Representant för Falkenbergs kommun välkomnar Ett politiskt beslut med hälsa i fokus, Anders Åkesson, regionsråd i Region Skåne.
Paus/reflektion
Gården får patienten att börja prata om det friska - erfarenheter från en vårdcentral. Kerstin Jigmo, läkare i Skurup.

Lunchpaus/reflektion

Möten för att bara vara och växa
, Pernilla Helgesson Kvidinge gård, NUR-projektet.
Kaffepaus/reflektion.

Slutreflektion av dagen.

16.00 Avslut

Plats: Sörby naturhälsogård, Vessigebro
Datum: 4/4 kl. 9.30 - 16.00 (fika från kl. 9.00)
Kostnad: 450 kr
Information/anmälan: senast 7/3 till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 073 7080029.


pdfLadda hem inbjudan som PDF

Naturen som läkande platsHälsans Natur Mellansverige anordnar två dagar på Sätra Brunn den 24-25 maj:

Naturen som läkande plats -workshops, föredrag och meditativa vandringar Inspireras i grön och skön brunnsmiljö. Hälsans Natur i samverkan med Sätra brunn och Studieförbundet Vuxenskolan i Västmanland.

pdfLadda hem programmet här!

Denna kurs rubriceras som "Grön entreprenör, Baskurs". Den vänder sig i första hand till kvinnor bosatta i Skåne som vill utveckla  verksamhet på landsbygden inom natur och hälsa. Plats: Alnarp. Fem dagar, kursstart 3-4 mars, slut 8 maj. Program etc här..
Den 1-4 juli 2010 hålls i Stockholm en internationell konferens om hälsonyttan av kontakt med sällskapsdjur. Forskare från hela världen ger färsk information. Arrangör är Manimalis.
KURSEN HANDLAR OM utemiljöns betydelse på särskilda boenden och riktar sig till personal och andra med ansvar för äldreboenden. Kursen ges i Glemmingebro Österlen och inkluderar ett besök på Wigs ängar. Läs mer.
Patrik Grahn, Matilda Annerstedt m.fl. redovisar på detta seminarium senaste forskningsrönen om naturens påverkan på människan. Läs mer här.
Sida 13 av 16