logotmp2

måndag 3 september 2012

Mailadresser!

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Även om du är medlem i Hälsans Natur kan det vara så att vi inte har din mailadress eller att vi inte har rätt mailadress till dig. Maila till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. så kan vi uppdatera medlemslistan. Glöm inte att skriva ditt namn.

Forskningsprojektet är ett samarbete mellan Region Skåne och SLU för att undersöka huruvida naturunderstödd rehabilitering i en särskilt utformad rehabiliteringsträdgård kan motverka trötthet, minska nedstämdhet samt öka funktionsgraden hos strokepatienter.

Det finns idag ingen etablerad behandling mot trötthet, kognitiva svårigheter eller
personlighetspåverkan efter stroke. Det finns därför ett klart behov av ytterligare behandlingsmodeller.

Hypotesen är att multimodal behandling i naturmiljöer kan ha positiv inverkan på strokedrabbade, neuromuskulärt och kognitivt.

Aktuell målgrupp är personer i ålder 55-80 år som drabbats av Stroke ca tre till fyra månader före start i Rehabiliteringsträdgården. Deltagarna kommer från kommunerna Burlöv, Lomma, Lund och Malmö via Neurologiska kliniken i Lund eller i Malmö.

Den så kallade Alnarpsmetoden är baserad på tidigare vunnen kunskap i rehabilitering av personer med diagnos utmattningssyndrom. Metoden är multimodal och vidareutvecklas nu till personer med Stoke och innehåller bl.a. trädgårdsaktiviteter och naturunderstödda aktiviteter i psykoterapi,
sjukgymnastik samt arbetsterapi.

Länk till Region Skåne:  http://www.skane.se/nur/stroke, ny målgrupp för
behandling i Alnarps rehabiliterings trädgård, http://www.slu.se/alnarpsrehabtradgard

fredag 5 april 2013

Hälsans Naturs nya folder

Här kan du se Hälsans Naturs nya folder. Sprid den gärna! Klicka här

Föreningen Hälsans Natur är en nationell ideell förening för alla som är intresserade av, eller arbetar med, det hälsofrämjande och läkande i kontakten med natur och djur.

Syfte

Föreningens syfte är att sprida kunskap om den förebyggande, friskvårdande och läkande hälsonytta som natur- och djurkontakt ger. Föreningen vill främja verksamheter där man använder natur- och djurkontaktens läkande kraft.

Bakgrund

Föreningen Hälsans Natur bildades 2006.

Den teoretiska basen för föreningen finns i forskning som visar att kontakten med natur och djur stödjer kroppens egen läkande förmåga och håller oss friska.

Den praktiska utgångspunkten var att LRF, under början av 2000-talet, genomfört undersökningar, rapporter och drivit projekt utifrån frågor om nytta – och behov av grön rehabilitering.

I LRF:s intresse låg också frågan om kompletterande sysselsättning för lantbrukare och hur detta skulle kunna gestaltas utifrån de behov av grön rehabilitering, som framkommit.

De projekt som drivits fann inte möjlighet för att permanentas. Det ledde fram till att några av dem, som deltagit i LRF:s försök att driva frågorna vidare, beslöt att fortsätta i föreningsform. Ett knappt tiotal personer träffades för ett konstituerande möte i Uppsala 2 mars 2006!

Verksamhet               

I början av 2008 beviljades föreningen stöd ifrån Arvsfonden för projektet "Hund i vården". Projektet innebar ett rejält lyft för "djur i vården" och gav samtidigt stora möjligheter att sprida kännedom om föreningen och vår verksamhet i stort. Genom projektet togs det fram en svensk standard för utbildning av vårdhundar. Det skedde inom ramen för Swedish Standards Institute. Arbetssättet har spridits till permanenta verksamheter runtom i landet.

Hälsans Naturs huvudsyfte är att sprida kunskap och stödja verksamheter med inriktning för hälsonytta av kontakt med djur och natur. Det gör vi bland annat genom att arrangera konferenser och workshops. Vi svarar på frågor och fungerar som ett nätverk för dem som är aktiva inom fältet.

Just nu diskuterar vårt ställningstagande och form för samhällelig påverkan. Kom och ge ditt bidrag till diskussionen!

Föreningens hemsida är tänkt som inspirations -och kunskapsnav för naturunderstödd hälsa.

Organisation

Hälsans Naturs riksförening har tre geografiska undergrupper; Syd, Väst och Stockholm/Mälardalen. Undergrupperna strävar efter att engagera medlemmar lokalt och sprida kunskap genom att arrangera träffar, föreläsningar och evenemang i sitt lokala område.

Gemensam insats

Hälsan Natur drivs av medlemmar, för medlemmar!

Vilken verksamhet föreningen kommer att bedriva framöver avgörs av medlemmarnas intresse och våra resurser. Hör gärna av dig om något väcker intresse eller om du har tips och idéer!

Tillsammans sprider vi information och kunskap. Ladda ner vårt informationsblad, folder om föreningen här, kopiera upp, och sprid!

Välkommen!

Sida 13 av 13

Följ oss!

Kalender

tisdag 12 september - tisdag 12 september
seminarum om Grön Reahb
onsdag 4 oktober - torsdag 5 oktober
Nordens Ark - konferens om natur, djur och hälsa
onsdag 4 oktober - torsdag 5 oktober
Nordens Ark - konferens om natur, djur och hälsa
torsdag 5 oktober - torsdag 5 oktober
Nätverksmöte om utemiljö!
tisdag 31 oktober - tisdag 31 oktober
Green Care konferens
lördag 25 november
möte Hälsans Natur syd!

Prenumerera på nyhetsbrevet