hn logo 19a

Den 1-4 juli 2010 hålls i Stockholm en internationell konferens om hälsonyttan av kontakt med sällskapsdjur. Forskare från hela världen ger färsk information. Arrangör är Manimalis.
KURSEN HANDLAR OM utemiljöns betydelse på särskilda boenden och riktar sig till personal och andra med ansvar för äldreboenden. Kursen ges i Glemmingebro Österlen och inkluderar ett besök på Wigs ängar. Läs mer.
Patrik Grahn, Matilda Annerstedt m.fl. redovisar på detta seminarium senaste forskningsrönen om naturens påverkan på människan. Läs mer här.
Institutet för framtidsstudier inbjuder till seminariet: "Barn och natur Vad betyder naturen för barns utveckling? Och vad händer om närheten till naturen försvinner?" Seminariet hålls på Kulturhuset i Stockholm den 13/20 kl 1330 till 1600. Läs mera här

Konferensen hålls 25-26 november i Köpenhamn och behandlar naturens betydelse för hälsa och rehabilitering. Den har underrubriken "Fra verdens viden til praksis i Danmark".

måndag 11 januari 2010

Grön rehab - Konferens 21/1

SLU och LRF arrangerar en konferens på Alnarp om Grön rehabilitering. Föredrag om forskningsläget, hälsoekonomi mm samt praktiska exempel. Utställning om "Gröna affärsmöjligheter och Tillväxt". Läs mer här. Anmälningsblankett här.
torsdag 21 januari 2010

Terapihaver og Haveterapi. Kurs.

Kursen ges vid Köpenhamns universitet och startar 15 mars 2010. Här lär man sig både om hur en terapiträdgård skall vara beskaffad, och vad trädgårdsterapi innebär. Läs mer här samt här.
Cirkeln vänder sig till småföretagare och offentliga aktörer som vill arbeta med hälsonyttan av kontakt med natur och djur. 6 träffar, 19/2 till 26/5. Kostnadsfritt. Läs program m.m. här.
Den 8-11 april pågår den stora Trädgårdsmässan i Älvsjö, Stockholm. Under mässan hålls ett flertal föredrag om olika aspekter på hälsa/natur, läs mer. Det arrangeras också flera seminarier, bland annat ett med rubriken "Trädgård och park för hälsa". Hämta program för seminarierna här. Patrik Grahn och Lena Welen Andersson berättar om sin forskning respektive arbetet med terapiträdgården, Eva-Lena Larsson talar om arbetet vid Gröna Rehab i Göteborg, och Sven-G Hultman, Hälsans Natur, om "Trädgård, natur och djur som läkande kraft".
"Natur-trädgård-hälsa-livsstil" är rubriken på en intressant konferens i Göteborg. Dag 1: Många intressanta föreläsare som Terry Hartig, Roger Ulrich, Patrik Grahn, Dag 2: Visning och övningar i Botaniska trädgården. Läs program och anmäl dig här.
Sida 15 av 17