logotmp2

Årsmöten

2007:  Protokoll. Minnesanteckningar: framtidsdiskussion. Årsberättelse 2006.
2008: Protokoll Årsberättelse 2007.
2009: Protokoll. Årsberättelse 2008
2010: Protokoll. Årsberättelse 2009
2011: Protokoll, Årsberättelse 2010, Bokslut
2012: Protokoll, Årsberättelse 2011, Bokslut
2013: pdfÅrsberättelse
2014: pdfProtokoll, pdfDagordning, pdfFörslag från valberedningen, pdfVerksamhetsplan, pdfKonstituerande styrelsemöte, pdfStyrelseledamöter

2015: pdfStyrelsen_2015.pdf pdfKonstituerande_möte_i_Hälsans_Natur_2015.pdf

2016: Styrelsen_2016.pdfÅrsmötesprotokoll_2016.pdf Protokoll, _Konstituerande_möte_i_Hälsans_Natur_2016.pdf

2017:årsmötesprotokoll__2017.pdf, Protokoll_Konstituerande_möte_i_Hälsans_Natur_2017.pdf,verksamhetsberättelse_2016.pdf

2018: verksamhetsberättelse_2017.pdf, Dagordning_Årsmöte_2018.pdf, stadgar_från_ÅM_mars_2009.pdfStadgar_Hälsans_Natur_20180428.pdf

Protokoll_styrelsemöte_180130.pdf

Styrelsemöten
2007: 26/2, 11/6, 19/9, 14/11
2008: 28/1, 11/2,10/3, 21/5, 17/11
2009: 28/1, 26/4, 31/8, 6/11
2010: 1/3, 24/5, 5/9, 5/12
2011: 5/1, 9/4, 8/6, 9/11
2012: 15/2, 24/3, 11/4,
2013:
2014: pdf19/2, doc7/5, doc20/8, docx8/10, doc7/11
2015: pdf11/3Minnesanteckningar_möte_20150909.pdf, styrelsemöte_21_oktober_2015.pdf
2016: Minnesanteckningar_möte_20160210.pdfMinnesanteckningar_23_april_2016.pdf, minnesanteckningar_telefonmöte_i_Hälsans_Natur_20160517.doc, Protokoll_styrelsemöte_per_telefon_20160815.pdf, Minnesanteckningar_20161010.pdf

2017: Minnesanteckningar_möte_20170206.pdfMinnesanteckningar_möte_20170321.pdf, Protokoll_Hälsans_Natur_möte170410.pdf, styrelsemöte_20170530.png, Protokoll_170820.pdf, Minnesanteckningar_170926.pdf, Protokoll_möte_171205.pdf

2018: Protokoll_styrelsemöte_180130.pdf, hälsans_natur_minnesanteckningar_180227.pdf, Anteckningar_möte_180327.pdf, möte_förberedande_för_åm_2018.pdf, Anteckningar_möte_180514.pdf, Protokoll_180704.pdf, Minnesanteckningar_möte_180905.pdf, Protokoll_möte_181114.pdf

Nyhetsbrev
2007: april, oktober, december.
2008: nr 1/april, 2/juni, 3/augusti
2009: Januari, April, November.
2010: april. I fortsättningen finns nyhetsbreven i Arkivet.

 

Föreningen Hälsans Natur är en nationell ideell förening för alla som är intresserade av, eller arbetar med, det hälsofrämjande och läkande i kontakten med natur och djur.

Syfte

Föreningens syfte är att sprida kunskap om den förebyggande, friskvårdande och läkande hälsonytta som natur- och djurkontakt ger. Föreningen vill främja verksamheter där man använder natur- och djurkontaktens läkande kraft.

Organisation

Hälsans Naturs riksförening har fyra lokala nätverk: Syd, Väst, Stockholm/Mälardalen och Gävleborg.

Vi strävar efter att lokalnätverkens kontaktpersoner även ska vara del i styrelsen. Detta för att understödja god kontinuitet. 

Syd: Lillian Lavesson

Väst: Lotta Lundmark

Stockholm-Mälardalen: Eva Solhäll och Emma Hagman

Gävleborg: Yvonne Boqvist, sitter ännu inte i styrelsen. Om du söker kontakt med Hälsans Natur Gävleborg maila till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Lokalnätverken har ambitionen att fungera som länk mellan medlemmar och engagera oss lokalt och sprida kunskap genom att arrangera träffar, föreläsningar och evenemang i sitt lokala område.

Bakgrund

Föreningen Hälsans Natur bildades 2006.

Den teoretiska basen för föreningen finns i forskning som visar att kontakten med natur och djur stödjer kroppens egen läkande förmåga och håller oss friska.

Den praktiska utgångspunkten var att LRF, under början av 2000-talet, genomfört undersökningar, rapporter och drivit projekt utifrån frågor om nytta – och behov av grön rehabilitering.

I LRF:s intresse låg också frågan om kompletterande sysselsättning för lantbrukare och hur detta skulle kunna gestaltas utifrån de behov av grön rehabilitering, som framkommit.

De projekt som drivits fann inte möjlighet för att permanentas. Det ledde fram till att några av dem, som deltagit i LRF:s försök att driva frågorna vidare, beslöt att fortsätta i föreningsform. Ett knappt tiotal personer träffades för ett konstituerande möte i Uppsala 2 mars 2006!

Verksamhet               

I början av 2008 beviljades föreningen stöd ifrån Arvsfonden för projektet "Hund i vården". Projektet innebar ett rejält lyft för "djur i vården" och gav samtidigt stora möjligheter att sprida kännedom om föreningen och vår verksamhet i stort. Genom projektet togs det fram en svensk standard för utbildning av vårdhundar. Det skedde inom ramen för Swedish Standards Institute. Arbetssättet har spridits till permanenta verksamheter runtom i landet.

Hälsans Naturs huvudsyfte är att sprida kunskap och stödja verksamheter med inriktning för hälsonytta av kontakt med djur och natur. Det gör vi bland annat genom att arrangera konferenser och workshops. Vi svarar på frågor och fungerar som ett nätverk för dem som är aktiva inom fältet.

Just nu diskuterar vårt ställningstagande och form för samhällelig påverkan. Kom och ge ditt bidrag till diskussionen!

Föreningens hemsida är tänkt som inspirations -och kunskapsnav för naturunderstödd hälsa.

 

Gemensam insats

Hälsan Natur drivs av medlemmar, för medlemmar!

Vilken verksamhet föreningen kommer att bedriva framöver avgörs av medlemmarnas intresse och våra resurser. Hör gärna av dig om något väcker intresse eller om du har tips och idéer!

Tillsammans sprider vi information och kunskap.

Välkommen!

Sida 15 av 15