hn logo 19a

måndag 3 september 2012

Mailadresser!

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Även om du är medlem i Hälsans Natur kan det vara så att vi inte har din mailadress eller att vi inte har rätt mailadress till dig. Maila till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. så kan vi uppdatera medlemslistan. Glöm inte att skriva ditt namn.

Forskningsprojektet är ett samarbete mellan Region Skåne och SLU för att undersöka huruvida naturunderstödd rehabilitering i en särskilt utformad rehabiliteringsträdgård kan motverka trötthet, minska nedstämdhet samt öka funktionsgraden hos strokepatienter.

Det finns idag ingen etablerad behandling mot trötthet, kognitiva svårigheter eller
personlighetspåverkan efter stroke. Det finns därför ett klart behov av ytterligare behandlingsmodeller.

Hypotesen är att multimodal behandling i naturmiljöer kan ha positiv inverkan på strokedrabbade, neuromuskulärt och kognitivt.

Aktuell målgrupp är personer i ålder 55-80 år som drabbats av Stroke ca tre till fyra månader före start i Rehabiliteringsträdgården. Deltagarna kommer från kommunerna Burlöv, Lomma, Lund och Malmö via Neurologiska kliniken i Lund eller i Malmö.

Den så kallade Alnarpsmetoden är baserad på tidigare vunnen kunskap i rehabilitering av personer med diagnos utmattningssyndrom. Metoden är multimodal och vidareutvecklas nu till personer med Stoke och innehåller bl.a. trädgårdsaktiviteter och naturunderstödda aktiviteter i psykoterapi,
sjukgymnastik samt arbetsterapi.

Länk till Region Skåne:  http://www.skane.se/nur/stroke, ny målgrupp för
behandling i Alnarps rehabiliterings trädgård, http://www.slu.se/alnarpsrehabtradgard

fredag 5 april 2013

Hälsans Naturs nya folder

Här kan du se Hälsans Naturs nya folder. Sprid den gärna! Klicka här

Årsmöten

2007:  Protokoll. Minnesanteckningar: framtidsdiskussion. Årsberättelse 2006.
2008: Protokoll Årsberättelse 2007.
2009: Protokoll. Årsberättelse 2008
2010: Protokoll. Årsberättelse 2009
2011: Protokoll, Årsberättelse 2010, Bokslut
2012: Protokoll, Årsberättelse 2011, Bokslut
2013: pdfÅrsberättelse
2014: pdfProtokoll, pdfDagordning, pdfFörslag från valberedningen, pdfVerksamhetsplan, pdfKonstituerande styrelsemöte, pdfStyrelseledamöter

2015: pdfStyrelsen_2015.pdf pdfKonstituerande_möte_i_Hälsans_Natur_2015.pdf

2016: Styrelsen_2016.pdfÅrsmötesprotokoll_2016.pdf Protokoll, _Konstituerande_möte_i_Hälsans_Natur_2016.pdf

2017:årsmötesprotokoll__2017.pdf, Protokoll_Konstituerande_möte_i_Hälsans_Natur_2017.pdf,verksamhetsberättelse_2016.pdf

2018: verksamhetsberättelse_2017.pdf, Dagordning_Årsmöte_2018.pdf, stadgar_från_ÅM_mars_2009.pdfStadgar_Hälsans_Natur_20180428.pdf

2019: Dagordning_Årsmöte_2019.pdf, verksamhetsberättelse_inför_årsmöte_2019.pdf, Bokslut_2018_pg_183321-9_-_godkänt_revision_.pdf, Revision_Hälsans_Natur_2018.pdf, Årsmötesprotokoll_2019_.pdf,Protokoll_konstituerande_möte_2019.pdf

2020: Inbjudan_med_Dagordning_Årsmöte_2020.pdf, Årsbokslut_2019_till_årsmöte.pdf, Revisionsberättelse_HN_2019_001_underskriven.jpg, Verksamhetsberättelse_i_2019.pdf, Årsmötesprotokoll_2020.pdf

2021:Kallelse_till_Årsmöte_i_föreningen_Hälsans_Natur_2021.pdf , Förslag_till_stadgeändring_för_föreningen_Hälsans_Natur_20210422.pdf Bokföring_och_bokslut_2020.pdf revisionsberättelse_2020.pdf verksamhetsberättelse_2018.pdf

Styrelsemöten
2007: 26/2, 11/6, 19/9, 14/11
2008: 28/1, 11/2,10/3, 21/5, 17/11
2009: 28/1, 26/4, 31/8, 6/11
2010: 1/3, 24/5, 5/9, 5/12
2011: 5/1, 9/4, 8/6, 9/11
2012: 15/2, 24/3, 11/4,
2013:
2014: pdf19/2, doc7/5, doc20/8, docx8/10, doc7/11
2015: pdf11/3Minnesanteckningar_möte_20150909.pdf, styrelsemöte_21_oktober_2015.pdf
2016: Minnesanteckningar_möte_20160210.pdfMinnesanteckningar_23_april_2016.pdf, minnesanteckningar_telefonmöte_i_Hälsans_Natur_20160517.doc, Protokoll_styrelsemöte_per_telefon_20160815.pdf, Minnesanteckningar_20161010.pdf

2017: Minnesanteckningar_möte_20170206.pdfMinnesanteckningar_möte_20170321.pdf, Protokoll_Hälsans_Natur_möte170410.pdf, styrelsemöte_20170530.png, Protokoll_170820.pdf, Minnesanteckningar_170926.pdf, Protokoll_möte_171205.pdf

2018: Protokoll_styrelsemöte_180130.pdf, hälsans_natur_minnesanteckningar_180227.pdf, Anteckningar_möte_180327.pdf, möte_förberedande_för_åm_2018.pdf, Anteckningar_möte_180514.pdf, Protokoll_180704.pdf, Minnesanteckningar_möte_180905.pdf, Protokoll_möte_181114.pdf

2019: protokoll_möte_190102.pdf, protokoll_möte_190306.pdfStyrelsemötesprotokoll_i_Hälsans_Natur_den_1_maj_2019.pdf, Protokoll_190904.pdf

2020: mötesprotokoll_20200108.pdf, protokoll_möte_20200311.pdfnätbeslut_kring_årsmötet.pdf

Nyhetsbrev
2007: april, oktober, december.
2008: nr 1/april, 2/juni, 3/augusti
2009: Januari, April, November.
2010: april
Nyhetsbreven mailas i dagsläget ut till dig som har anmält intresse!

 

Föreningen Hälsans Natur är en nationell ideell förening för alla som är intresserade av, eller arbetar med, det hälsofrämjande och läkande i kontakten med natur och djur.

Föreningen driver yrkesnätverket Hälsans Natur

Syfte

Föreningens syfte är att sprida kunskap om den förebyggande, friskvårdande och läkande hälsonytta som natur- och djurkontakt ger.
Föreningen vill främja verksamheter där man använder natur- och djurkontaktens läkande kraft. Därför driver vi yrkesnätverket Hälsans Natur.

Här får du som yrkesverksam möjlighet att möta kollegor från hela landet, få yrkesmässigt stöd, samverka och delta på workshops och seminarier.
Medlemskap i yrkesnätverket ger också tillträde till sluten grupp på facebook.

Riktlinjer

Yrkesnätverket i föreningen Hälsans Naturs regi utgörs av personer som är verksamma inom kunskapsområdet Natur, Djur och Hälsa.

Nätverket är en arena där yrkesverksamma inom olika verksamheter och/eller olika professioner kan mötas i diskussioner, utvecklingsarbete, reflexioner, samarbeten mm. Nätverkets kunskapsdjup utvecklas av medlemmarna tillsammans. Det bygger på kunskap i ämnesområdet, vetenskapliga metoder samt utvärderingar tillsammans med praktisk erfarenhet från våra verksamheter. Läs mer om våra riktlinjer här: Riktlinjer_yrkesnätverket_Hälsans_Natur.pdf

Organisation

Hälsans Naturs riksförening har tidigare haft fyra lokala nätverk: Syd, Väst, Stockholm/Mälardalen och Gävleborg.
Organisationen förändras i och med att vi nu driver yrkesnätverket.  Detta kommer att vara en fråga att ta upp för årsmötet 2021.

Integritetspolicy

För föreningen Hälsans Natur är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I vår policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Intergritetspolicy-gdpr-_yrkesnätverket_Hälsans_Natur_2020.pdf

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta föreningens kassör, som är ansvarig för personuppgiftsfrågor. I dagsläget är kassören Lillian Lavesson som nås på email Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Bakgrund

Föreningen Hälsans Natur bildades 2006.

Den teoretiska basen för föreningen finns i forskning som visar att kontakten med natur och djur stödjer kroppens egen läkande förmåga och håller oss friska.

Den praktiska utgångspunkten var att LRF, under början av 2000-talet, genomfört undersökningar, rapporter och drivit projekt utifrån frågor om nytta – och behov av grön rehabilitering.

I LRF:s intresse låg också frågan om kompletterande sysselsättning för lantbrukare och hur detta skulle kunna gestaltas utifrån de behov av grön rehabilitering, som framkommit.

De projekt som drivits fann inte möjlighet för att permanentas. Det ledde fram till att några av dem, som deltagit i LRF:s försök att driva frågorna vidare, beslöt att fortsätta i föreningsform. Ett knappt tiotal personer träffades för ett konstituerande möte i Uppsala 2 mars 2006!

Verksamhet               

I början av 2008 beviljades föreningen stöd ifrån Arvsfonden för projektet "Hund i vården". Projektet innebar ett rejält lyft för "djur i vården" och gav samtidigt stora möjligheter att sprida kännedom om föreningen och vår verksamhet i stort. Genom projektet togs det fram en svensk standrad för utbildning av vårdhundar. Det skedde inom ramen för Swedish Standards Institute. Arbetssättet har spridits till permanenta verksamheter runtom i landet.

Hälsans Naturs huvudsyfte är att sprida kunskap och stödja verksamheter med inriktning för hälsonytta av kontakt med djur och natur. Det gör vi bland annat genom att arrangera konferenser och workshops. 

En av våra senaste konferenser Djur, natur och hälsa, samarrangerade vi 2019 tillsammans med SLU och Hushållningssällskapet.

Nu, år 2020 har vi nått ett av våra mål: att bilda ett yrkesnätverk som främjar verksamheter som arbetar evidensbaserat med naturen som arena, till exempel inom hälso- och sjukvård, omsorg och socialtjänst liksom inom friskvård, skola, förskola och pedagogik.        

Föreningens hemsida är tänkt att fungera som inspirations -och kunskapsnav för naturunderstödd hälsa.

Gemensam insats

Föreningen och yrkesnätverket Hälsan Natur drivs av medlemmar, för medlemmar!

Vilken verksamhet som kommer att bedriva framöver avgörs av medlemmarnas intresse och våra resurser.

Tycker du att vår verksamhet är viktig? Arbetar du i fältet och saknar kollegor? - Bli medlem!
Du hittar ansökningsformuläret här: Medlemsansökan_formulär.docx och kan också läsa mer här på sidan under menyflik Bli medlem.

Välkommen!

Sida 17 av 17