hn logo 19a

torsdag 10 augusti 2017

Workshop om natur, djur och hälsa

Den 4-5 oktober arrangerar Nordens Ark konferens och workshop om natur, djur och hälsa.

Anmälan via nordensark.se

Hälsningar från oss i Hälsans Natur !

 

måndag 26 juni 2017

Nordisk Green Care konferens!

Med hälsning från Finland och Ingela Wikman, som arbetar och forskar inom området natur-djur och hälsa välkomnas vi alla till Nordisk konferens!

 

Welcome to the Nordic research conference in Green Care and Nature-based interventions.

The program and  the registration for the first Nordic Green Conference  31.10-1.11.207 in Kristiansand, Norway is now open! 

Deadline for registration 30.9.2018.

https://www.uia.no/en/conferences-and-seminares/nordic-research-conference-in-green-care-and-nature-based-interventions

Mer information:

Ingela Wikman

Researcher and practitioner in animal-assisted interventions                   

Finnish coordinator for the Nordic Green Care Research Network

Health and Welfare for Animals and Humans 2016-2017

https://www.slu.se/en/departments/animal-environment-health/greencarenetwork/

Ingela Wikman, MSc in zoology
PhD student in animal welfare & anthrozoology
Research Centre for Animal Welfare
Department of Production Animal Medicine
P.O.Box 57, 00014 University of Helsinki, FINLAND
E-mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Phone: +358-40-1833900

Eva Sahlin och Eva Lena Larsson på Göteborgs botaniska trädgård har skrivit ett nytt lättillgängligt häfte inom Hälsans Naturs område!

Skriften innehåller mycket information om miljöpsykologiska teorier, forskning och lite tips.

Här är länken till att beställa den. Kostar 20:-

http://www.vgregion.se/ov/grona-rehab/litteratur/

Hälsar styrelsen från Hälsans Natur :)

Avsätt den 5 oktober för ett nätverksmöte i Alnarp om barn, unga och utemiljö!

Hästen som terapeut

Socialt arbete i stallet? Ja, hästen kan ha en viktig roll i arbetet med utsatta yngre då den öppnar upp för möjligheter till bättre självkänsla och självbild.

Det visar en ny avhandling inom socialt arbete vid Linnéuniversitetet.

http://www.forskning.se/2017/05/22/hasten-som-terapeut/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/nyheter/2017/hasten-kan-bidra-i-arbetet-med-utsatta-unga/

Avhandlingen – disputation 31/5: http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1096370&dswid=4078 & http://lnu.diva-portal.org/smash/coming.jsf?dswid=4078

tisdag 14 mars 2017

seminarium om skolmiljö!

Torsdag, 6. April 2017 13:00 - 16:30

Att använda skolnära utemiljö för lärande, lek och hälsa!

Mer utomhusvistelse kopplat till lärande önskas i våra skolor. spännande seminarium om skolmiljö!
Men hur gör man för att få till det på ett bra sätt i barnens närmiljö?
Det finns goda exempel och eldsjälar ute i landet att ta lärdom av.

Kom och ta del av detta spännande seminarium på Trädgårdsmässan den 6 april 13-16.30!

fredag 10 februari 2017

Årsmöte!

Inbjudan Årsmöte i föreningen Hälsans Natur, org.nr. 802432-0544
20170525

Nu hälsas alla medlemmar välkomna till årets chans att påverka föreningens arbete framöver!

Den 25 mars, kl 13.30 - 16.00, träffas vi för ett riksmedlemsmöte och årsstämma. Vi ses i Malmö på Slottsträdgårdens Café på Malmöhusvägen 8.

Fika, mingel och Grön gemenskap! anmäl dig till Eva Solhäll e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Varmt Välkomna!

Styrelsen föreningen Hälsans Natur

Förslag till dagordning för mötet:

1.       Mötets öppnande.

2.       Val av ordförande för mötet.

         Val av sekreterare för mötet.

3.       Val av justerare tillika rösträknare vid mötet.

4.       Godkännande av Dagordningen.

5.       Upprop och fastställande av röstlängd.

6.       Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst.

7.       Styrelsens presentation av verksamhetsberättelse för år 2016.

8.       Styrelsens presentation av resultat och balansräkning för år 2016.

9.       Presentation av Revisionsberättelsen.

10.    Frågan om ansvarsfrihet för Styrelsen för verksamhetsåret 2016.

11.    Genomgång av Valberedningens förslag till ny styrelse:
11.1 Val av ordförande för föreningen för en period av ett år.
11.2 Val av kassör för föreningen för en period av två år.
11.3 Val av en styrelseledamot för en period av två år.

11.4 Val av två styrelseledamöter för en period av vardera ett år.
11.5 Val av tre styrelsesuppleanter för en period av vardera ett år.

     12.         Val av revisor och revisorsersättare för föreningen för en period av
                   ett år.

13.    Val av valberedning för föreningen.

14.    Fastställande av Medlemsavgift (tidigare år; 200 kr för enskilda, 100 kr för studenter och 500 kr för företag som har fler än 1 anställd).

15.    Ekonomiska ersättningar/reseersättningar för styrelseledamöter i föreningen.

16.    Verksamhetsplan för 2017

17.    Budget för 2017

18.    Behandling av propositioner.

19.    Behandling av motioner.

20.    Övriga frågor –
Avtackning av avgående medlemmar.

21.    Mötets avslutande.

fredag 23 december 2016

God Jul och Gott Nytt År!

Vi från föreningen Hälsans Natur önskar er alla en riktigt God Jul och ett fantastiskt Gott Nytt År!

 

Här kommer ett Tack till alla kära föreläsare workshopledare och deltagare vid konferensen den 30 september!

Vi gjorde en fantastisk dag tillsammans. Spännande, högkvalitativa föreläsningar och lekande, lärande workshops fyllde dagen.
Solen sken och vinden förde med sig frisk luft och energi till vårt uteliv på eftermiddagen :)

Vi enades om att detta är ett gott sätt att träffas på och att vi från föreningen ska sträva efter att fortsättningsvis forma våra konferenser med både teori och praktik inom området.

Vi vill också påminna om att nätverket i Stockholm-Mälardalen ses den 6 december för att samtala om möjligheter att gå vidare med information till våra folkvalda i kommun och landsting.

Till vår e-post har också kommit nyhetsbrev från Danska Masterutbildningen för landskap och planläggning, en "systerutbildning" till Alnarp. Nyhetsbrevet finns att nå på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vi ser fram emot en härlig tid i förvintern med både vila och aktivitet!

Varma Hlsningar från styrelsen för föreningen Hälsans Natur / Eva

Sida 4 av 16