hn logo 19a

torsdag 8 april 2010

2010-07-01--04

Internationell konferens i Stockholm om hälsonyttan av kontakt med sällskapsdjur. Forskare från hela världen ger färsk information. Arrangör är Manimalis. Föreningens projekt Hund i vården medverkar med en poster och ett seminarium.Läs mer.

Den 25 mars ordnar "Hälsans Natur - västra sektionen" sin nästa träff. Intressant besök på Östra sjukhuset, plus utbyte av nyheter och idéer. Bland annat diskuterar vi om vi ska arrangera en större konferens och mässa.  Läs mer här - vägbeskrivning här.
Gröna Rehab i Göteborg har varit ett projekt under tre år. Men på våren 2009 togs beslut om att verksamheten skall permanentas. Samtidigt har man tilldelats Centerns miljöpris_2009 tillsammans med Alnarps rehabträdgård.
måndag 19 oktober 2009

Gröna fingrar

Riksförbundet för Hjälp åt narkotika och läkemedelsberoende, RFHL, i Göteborg driver projekt Gröna fingrar sedan hösten 2009. Projektet stöds av Arvsfonden. Syftet är att förbättra livsvillkoren för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF, och missbruksproblem. Man arbetar med grön rehabilitering i växthus, trädgård och skog – förutom kamratstödjare, enskilda samtal m.m. Läs mer på och på Arvsfondens hemsidaprojektets egen webbsida.
lördag 7 november 2009

Barns "uteliv" minskar kraftigt

Andelen barn som är ute i naturen varje dag har på två generationer sjunkit från 59% till 26%. Det berättas i rapporten "Naturbruk i generationer" som Danmarks Naturfredningsforening beställt. 
måndag 9 november 2009

Trädgårdsterapi på remiss

Den 6 maj 2009 invigdes Sörmlands terapiträdgård på Nynäs utanför Nyköping, där man bedriver trädgårdsterapeutisk rehabilitering. Huvudman är landstinget i Sörmland. Verksamheten vänder sig främst till patienter med stressrelaterade besvär, som är sjukskrivna på hel- eller deltid. Dit kan patienter remitteras från såväl primärvård och psykiatri som övrig slutenvård. Vårdtiden är normalt 12 veckor. Läs mera här.
lördag 19 december 2009

Nyhetsbrev November

Läs i nyhetsbrev_november om Trädgådsmässa 8-11 april, årsmöte ...
måndag 26 april 2010

Hälsoträdgård i Torup!

I september 2010 startade Hälsoträdgården i Torup. Läs mer på deras hemsida: www.halsotradgarden-torup.se.

fredag 21 januari 2011

Hälsa över gröna gränser

I samverkan med Landstinget Dalarna och Mora kommun bedriver Skogsstyrelsen projektet "Hälsa över gröna gränser". Det pågår 2009-2011 och har till syfte att stimulera till lokal och regional utveckling genom att "tillvarata människors behov av naturen för hälsa, rekreation och ett rikt friluftsliv". Den 12/4 2011 arrangerar man i Mora konferensen "Naturen som hälsoresurs för regional utveckling". Läs om projektet här. Under Aktiviteter finns information om nämnda projekt.

På Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå pågår sedan 2008 ett forskningsprogram där man ska undersöka om och hur människors hälsa påverkas av vistelse i skogsmiljö. Läs här om programmet. Där finns även länkar till publicerat material, såväl forskningsrapporter som tidningsartiklar.

Sida 8 av 15