hn logo 19a

Stiftelsen Hippocampus har beviljats anslag till projektet "Hästen som resurs inom hälsa, vård, skola och omsorg - ett nationellt samverkans - och inspirationsprojekt" har beviljats stöd med 880000 kronor för år 1 av 3 Målgruppen för projektet är barn, unga och vuxna i behov av insatser inom hälsa, vård, skola och omsorg. Projektet syftar till att sprida kunskap om hästunderstödda insatser inom hälso-och sjukvård, skola och bland brukare. Vidare ska projektet främja kunskapsförmedling och samverkan mellan ideella, offentliga och privata aktörer både regionalt och lokalt. I projektplanen ingår även att stärka möjligheterna till hästanknutna aktiviteter som friskvård för per soner med funktionsnedsättning.

Projektet kommer att drivas i nära samarbete med Intresseföreningen för Ridterapi och även Hälsans Natur då Margareta Håkanson är styrelsemedlem i båda föreningarna.

Nu utbildas terapihundar inom rättspsykiatrisk vård som en följd av de posittiva erfarenheterna från öppenvården. Vill du veta mer - kontakta Lena Stenvall som arbetar inom  psykiatriska kliniken i Skellefteå. www.ka.se/terapihundar-hjalper-valdsutsatta-kvinnor

Vi vill uppmärksamma Vårdhundskolan som belönades med utmärkelsen Årets Guldkorn 2013. Arvsfonden uppmärksammar särskilt lyckade projekt och "Hund i Vården" numera Vårdhundskolan är ett sådant. Projektägare var Hälsans natur. Nu står Vårdhundskolan på egna ben och håller svansen högt! Vi är stolta över er Ingeborg och Sven!

Läs mer www.arvsfonden.se/kunskap-och-erfarenhet/guldkorn- se filmen här.

Om du inte fått bekräftelse på din medlemsavgift för 2014, beror det på att vi saknar email adress till dig.

Vi är glada om du vill skicka din mailadress till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Utskick av medlemsbevis är nytt för i år, 2014, men har efterfrågats av medlemmar. P.g.a. att vi vill hålla kostnaderna nere i föreningen, skickar vi inte ut bekräftelsen i brev utom vid särskild förfrågan.
 
Med önskan om en skön sommar! Lillian Lavesson, kassör.

Bättre balans, lägre blodtryck och bättre sömn. Fördelarna med att vistas utomhus är många. Framtidens trädgård är ett projekt som ska underlätta och inspirera till mer utevistelse på särskilda boenden för äldre.
 
Genom att hjälpa tre boenden i Västerås vill projektet Framtidens trädgård skapa goda exempel. Förhoppningen är att deras arbetssätt och tänkande kring utevistelse kan användas på alla boenden i Västerås, eller ännu hellre, i hela landet.

Läs mer på Gothia fortbildning >>

onsdag 21 april 2010

2010-09-13--16

Kursen "Bra utemiljö för äldre" ges nästa gång 13-16/9 och handlar om samspelet mellan äldre - utemiljö och riktar sig till äldreomsorgspersonal som intresserar sig för utemiljöns betydelse på särskilda boenden.Läs mer.
torsdag 8 april 2010

2010-07-01--04

Internationell konferens i Stockholm om hälsonyttan av kontakt med sällskapsdjur. Forskare från hela världen ger färsk information. Arrangör är Manimalis. Föreningens projekt Hund i vården medverkar med en poster och ett seminarium.Läs mer.

Den 25 mars ordnar "Hälsans Natur - västra sektionen" sin nästa träff. Intressant besök på Östra sjukhuset, plus utbyte av nyheter och idéer. Bland annat diskuterar vi om vi ska arrangera en större konferens och mässa.  Läs mer här - vägbeskrivning här.
Gröna Rehab i Göteborg har varit ett projekt under tre år. Men på våren 2009 togs beslut om att verksamheten skall permanentas. Samtidigt har man tilldelats Centerns miljöpris_2009 tillsammans med Alnarps rehabträdgård.
måndag 19 oktober 2009

Gröna fingrar

Riksförbundet för Hjälp åt narkotika och läkemedelsberoende, RFHL, i Göteborg driver projekt Gröna fingrar sedan hösten 2009. Projektet stöds av Arvsfonden. Syftet är att förbättra livsvillkoren för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF, och missbruksproblem. Man arbetar med grön rehabilitering i växthus, trädgård och skog – förutom kamratstödjare, enskilda samtal m.m. Läs mer på och på Arvsfondens hemsidaprojektets egen webbsida.
Sida 9 av 17