hn logo 19a

måndag 9 november 2009

Trädgårdsterapi på remiss

Den 6 maj 2009 invigdes Sörmlands terapiträdgård på Nynäs utanför Nyköping, där man bedriver trädgårdsterapeutisk rehabilitering. Huvudman är landstinget i Sörmland. Verksamheten vänder sig främst till patienter med stressrelaterade besvär, som är sjukskrivna på hel- eller deltid. Dit kan patienter remitteras från såväl primärvård och psykiatri som övrig slutenvård. Vårdtiden är normalt 12 veckor. Läs mera här.
lördag 19 december 2009

Nyhetsbrev November

Läs i nyhetsbrev_november om Trädgådsmässa 8-11 april, årsmöte ...
måndag 26 april 2010

Hälsoträdgård i Torup!

I september 2010 startade Hälsoträdgården i Torup. Läs mer på deras hemsida: www.halsotradgarden-torup.se.

fredag 21 januari 2011

Hälsa över gröna gränser

I samverkan med Landstinget Dalarna och Mora kommun bedriver Skogsstyrelsen projektet "Hälsa över gröna gränser". Det pågår 2009-2011 och har till syfte att stimulera till lokal och regional utveckling genom att "tillvarata människors behov av naturen för hälsa, rekreation och ett rikt friluftsliv". Den 12/4 2011 arrangerar man i Mora konferensen "Naturen som hälsoresurs för regional utveckling". Läs om projektet här. Under Aktiviteter finns information om nämnda projekt.

På Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå pågår sedan 2008 ett forskningsprogram där man ska undersöka om och hur människors hälsa påverkas av vistelse i skogsmiljö. Läs här om programmet. Där finns även länkar till publicerat material, såväl forskningsrapporter som tidningsartiklar.

Nu har Gröna Rehab påbörjat en inventering av verksamheter som arbetar med grön rehabilitering. Listan är till för de som vill se vad som pågår, eller få kontakt med andra som har liknande verksamhet. De som finns med i förteckningen har alla en myndighet som samarbetspartner och/eller beställare (till exempel Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun eller landsting). Man vill gärna få med fler på listan – från hela Sverige. Läs mer här.

måndag 26 mars 2012

Årsmöte, ny styrelse

Vid föreningens årsmöte 24/3 i Botaniska Trädgården valdes flera nya in i styrelsen. Två är knutna till SLU/Alnarp: Anna Bengtsson, ny ordförande samt Anna-Maria Palsdottir, ersättare. Nya i styrelsen är också Margareta Håkansson, ersättare och Lena Bergquist, sekreterare. Presentation och foton läggs in under Om föreningen/styrelsen.

0276

Efter årsmötet följde en visning av Gröna Rehab. Den som berättade (se bilden) var Eva-Lena Larsson, chef för Gröna Rehab och ledamot i föreningens styrelse. Läs mer om Gröna Rehab här.

torsdag 12 april 2012

Höns på äldreboende

– Hönsen kommer att hjälpa till att öka trivseln för oss äldre. Man blir ju glad bara av att titta på dem, säger en av de boende om de de dvärghöns som just flyttat in på äldreboendet Flintebro i Skurup. Enligt verksamhetschefen visar forskningsresultat på väldigt positiva effekter. På äldreboendet har man också akvarium. Läs mer i Ystads Allehanda (13/4 2012). Den 9 juni rapporterade samma tidning om en "efterlängtad hönsgård" som kommit på plats även på äldreboendet Norrevång i Skåne Tranås.

halsansnatur syd

Den 12 april träffades 7 medlemmar på första träffen i Hälsans Natur Syd. Vi träffades hos Bibbi Nyman på Lyngby skola som visade oss sin trädgård och berättade om sin verksamhet. Hon har bl.a. bedrivit verksamhet här inom NUR projektet, ett projekt i Region Skåne regi riktad till personer med utmattningssyndrom.

Vi som träffades, enades om att vi ska träffas minst en gång per termin. Kanske är det i Granliden utanför Höör hos Karin Lindén, vi träffas i höst!
Nu i vår finns ytterligare en planerad träff i Hälsans Natur Syd, den 12 maj, hos Marianna Agetorp. Glöm inte anmäla dig!

Vid pennan och bakom kameran: Lillian Lavesson

mija__alvaSvenska Kennelklubbens tidskrift Hundsport följer i nr 9/2009 det diplomerade vårdhundsteamet Mija Bergstedt och hennes labrador Alva när de besöker några äldreboende i Gävletrakten. Reportern, Ralf Falkeland, menar att "Alvas närvaro på Eklunda är som en soluppgång för de boende." Läs artikeln här.

 

Sida 9 av 16