logotmp2

måndag 6 februari 2012

Kvidinge får rehabträdgård

Kvidinge2Genom ett projekt i Skåne ska elva rehabträdgårdar etableras. En av dem är under uppbyggnad i Kvidinge - plantering m.m. pågår.

Läs mer här.

lördag 25 februari 2012

Grön terapi – en självklarhet

Så lyder rubriken på en artikel i UNT 25/2. Riksdagsledamoten Solveig Zander och ledamoten i landstinget i Uppsala län Lars-Olof Legnerfält (båda C) skriver: "Natur i vården, kultur i vården och djur i vården är outnyttjade metoder som vi inte, vare sig ekonomiskt eller mänskligt, har råd att vara utan." De hänvisar i sin artikel bland annat till Sven-G Hutmans förstudie från 2005: Natur i Vården Grön terapi och rehabilitering – en naturlig del av framtidens hälso- och sjukvård?

fredag 5 april 2013

Jogga i skogen

Motion i naturmiljö är bättre än motion inomhus! Läs mera

Barbro Beck-Friis - professor emeritus, läkare och "grand old lady" inom Djur i vården - redovisar sina erfarenheter av den hälsonytta en hund kan ge. Läkaren och professorn Peter Strang berättar om hundens betydelse för cancersjuka. Läs mer.
Vid Ersta Sköndals Högskola har man bedrivit projektet "Hästen som terapeutiskt verktyg - om ridterapi, välbefinnande och livskvalitet". En slutrapport finns här. En artikel som redovisar resultaten finns i boken "Rehabilitering - en etisk utmaning för vården" (red. Gunilla Silfverberg).
tisdag 8 september 2009

Trädgårdsterapi - ny bok

Gunilla Nilsson, univ.lektor vid Hälsohögskolan i Jönköping, är redaktör och huvudförfattare till boken "Trädgårdsterapi" som utkom 2009.
onsdag 4 november 2009

Grön rehab på landsbygden

LRF har publicerat projektrapporten "Grön rehabilitering på landsbygden - Skåne." Syftet var "att utveckla en samarbetsmodell för grön rehabilitering mellan vårdsektor och landsbygdsföretagare, med delmål att förbättra patientens hälsostatus och förkorta sjukskrivningstiderna." 
fredag 4 december 2009

Barn och natur

EKOPARKENS SAGOVÄRLD av Brigitte Strand Naturskolan i Kristianstad har använt boken "Ekoparkens Sagovärld" i sin kursverksamhet för pedagoger inom Kristianstads skolor. Boken har skrivits för att öka barns fantasi och kreativitet och för att locka ut barn mer i naturen, eftersom statistiken är så nedslående angående barns "uteliv".
En lättläst småskrift om Djurens betydelse för människors hälsa publicerades i början av 2010. Författare: Margareta Håkansson, SLU. Ladda ner skriften här, eller köp från SLU, tel. 0511-670 00.
Sida 10 av 15