hn logo 19a

Josefin Wilkins, styrelsesuppleant

Socionom. Med professionell erfarenhet inom flyktingmottagning. Snart klar med SLU:s master ”Outdoor environment for health and wellbeing”. Driver företaget Vara med Naturen, som inriktar sig på stresshantering och kunskapsförmedlande om naturens hälsoeffekter samt kurser inom naturbaserad integration. Skriver och vardagsfilosoferar. Intresserar sig för hur naturen kan verka som ett verktyg för psykisk hälsa och existentiellt välbefinnande. Josefin WIlkins minskad

 

Kalender

måndag 1 april - tisdag 2 april
konferens!
måndag 1 april - tisdag 2 april
konferens!
söndag 14 april
Årsmöte
tisdag 28 maj - tisdag 28 maj
Öppet hus på Humlamaden Rehab!
söndag 2 juni
Möten i lokala nätverken!