hn logo 19a

Anette Folke, suppleant i styrelsen

 Arbetar sedan många år på Gröna Vägen Framåt, en arbetslivsinriktad naturunderstödd rehabilitering som drivs av Borås Stad i samverkan med Sjuhärads samordningsförbund. På Gröna Vägen Framåt får deltagare med stressutlöst ps ohälsa med naturen och odling som kraftkälla, möjlighet till insikter om personliga förutsättningar och – utveckling.

Jag är naturhälsopedagog och hälsoutvecklare i grunden med vidareutbildning inom bl.a. ekologisk odling och trädgård, trädgårdsterapi i Alnarp, ACT och Mindfulness instruktör.