hn logo 19a

Forskning

Hästen som terapeut

Socialt arbete i stallet? Ja, hästen kan ha en viktig roll i arbetet med utsatta yngre då den öppnar upp för möjligheter till bättre självkänsla och självbild.

Det visar en ny avhandling inom socialt arbete vid Linnéuniversitetet.

http://www.forskning.se/2017/05/22/hasten-som-terapeut/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/nyheter/2017/hasten-kan-bidra-i-arbetet-med-utsatta-unga/

Avhandlingen – disputation 31/5: http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1096370&dswid=4078 & http://lnu.diva-portal.org/smash/coming.jsf?dswid=4078

onsdag 18 november 2015

Anna Bengtssons forskning

I juni 2015 lade Anna Bengtsson fram sin avhandling om natur och äldre.

Läs mer under länken nedan! 

http://pub.epsilon.slu.se/12192/

onsdag 9 september 2015

Eva Sahlins forskning

Eva Sahlin har skrivit en avhandling om rehabiliteringen och stresshanteringskursen som finns på Gröna Rehab i Göteborg.

Önskar er god läsning!

Här kommer en länk till Eva Sahlins avhandling.
http://epi.vgregion.se/sv/gronarehab/Platshallare---Nyheter/Forskningsavhandling-baserad-pa-Grona-Rehabs-verksamhet/

Start för ny spännande studie om sambanden mellan hundägande och sjukdom!

Läs mer under länken nedan:

http://www.dagensmedicin.se/vetenskap/hjarta-karl/studerar-samband-mellan-hundagande-och-sjukdom-/

Här har vi samlat ett antal utvärderingar som gjorts av projekt och verksamheter i Sverige för att undersöka effekterna av "grön terapi", alltså både i omsorgerna och för rehabilitering. Läs här.

tisdag 9 september 2014

Forskning Alnarp och Umeå

I Sverige bedrivs forskning särskilt inom SLU. Läs här om verksamheten på Alnarp inom hälsonyttan av kontakt med trädgård/park/natur. Läs här om forskningen på SLU i Umeå kring skogens hälsonytta.