hn logo 19a

tisdag 30 maj 2017

Disputation och ny avhandling om hästen som terapeut!

Hästen som terapeut

Socialt arbete i stallet? Ja, hästen kan ha en viktig roll i arbetet med utsatta yngre då den öppnar upp för möjligheter till bättre självkänsla och självbild.

Det visar en ny avhandling inom socialt arbete vid Linnéuniversitetet.

http://www.forskning.se/2017/05/22/hasten-som-terapeut/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/nyheter/2017/hasten-kan-bidra-i-arbetet-med-utsatta-unga/

Avhandlingen – disputation 31/5: http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1096370&dswid=4078 & http://lnu.diva-portal.org/smash/coming.jsf?dswid=4078