hn logo 19a

Litteratur

söndag 3 november 2019

Ny masteruppsats!

Nu finns en ny masteruppsats som hermeneutiskt, fenomenologist utforskar platsens betydelse för utövande av praktisk klokhet.

Den är skriven av Eva Solhäll på Södertörns Högskola, Centrum för praktisk kunskap.

http://sh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1352049

Önskar god läsning!

Hälsar Styrelsen / Eva

Hej alla
En ny SLU rapport har kommit ut idag som handlar om evidensbaserad design i vårdsammanhang. Den finns att tillgå som pdf fil via adress:
 
 
Bilägger den även som pdf fil LTV-rapport_2018-7-2.pdf
 
 
Med vänlig hälsning styrelsen / Lillian