Skriv ut denna sida
onsdag 31 januari 2018

Nya Masteruppsatser!

Flera spännande, aktuella masteruppsatser har lagts fram inom området natur och hälsa, under det senaste året.

Här kommer en länk till Madeleine Linljegrens uppsats "Utemiljö som vårdmiljö".

 https://stud.epsilon.slu.se/13053/
 
Och
 
Sibylla Lönnbacks uppsats om Kyrkans gröna uterum med utgångspunkt från barn och ungas perspektiv.
 
https://stud.epsilon.slu.se/13085/1/lonnback_s_180115.pdf
 
Och 
 
Moa Carlssons uppsats om Naturens möjligheter inom naturbaserad rehabilitering.
 
https://stud.epsilon.slu.se/9015/